Jak dopasować strategię wellbeingową do potrzeb firmy? 

Czym jest strategia wellbeingowa w firmie i od czego najlepiej zacząć jej wdrażanie? Jak dostosować ją do specyficznych wymagań? Krótki przewodnik dla liderów.

Jak dopasować strategię wellbeingową do potrzeb firmy? 

Wdrożenie strategii wellbeingowej to złożone przedsięwzięcie. Kluczowe jest więc stworzenie solidnych podstaw do jej zbudowania. Jakie parametry możemy zmierzyć i w jaki sposób to zrobić?

Szereg korzyści z dbania o dobrostan

Już wkrótce, bo w 2025 roku, musimy liczyć się z gigantyczną luką na polskim rynku pracowników. Na rynku zabraknie aż 1,5 mln osób.[1] Dlatego działać należy już teraz. „Syndrom 2025 roku” są w stanie bowiem przetrwać firmy, które realnie zainwestują w ludzi. Nie oznacza to, rzecz jasna, wyłącznie inwestycji finansowych. Liczy się raczej przemyślana strategia wellbeingu, precyzyjnie dopasowana do specyfiki danej firmy.  

Wellbeing to zresztą nie tylko kwestia pozyskania i zatrzymania talentów. Badania, przeprowadzone przez CIPD, wskazały, że właściwie skonstruowana strategia dobrostanu oznacza dla firmy [2]: 

 • zwiększenie produktywności o 27%,

 • poprawa work-life balance o 43%, 

 • zaangażowanie pracowników większe o 46%,

 • spadek absencji o 25%.

Z kolei, według raportu Delloite, aż 43% organizacji, które wprowadzają strategie wellbeingowe uważa, że wellbeing wzmacnia ich wizję i misję, 60% z nich wskazuje poprawienie wskaźnika retencji pracowników, a 61% – wzrost produktywności i wyników biznesowych. [3] 

I odwrotnie, jeśli nie zadbamy o wellbeing, możemy spodziewać się problemów w kluczowych obszarach, mających wpływ na wyniki firmy. Eksperci zaliczają do nich stres (67%), wypalenie zawodowe (46%) i niepokój (37%).[4]

Z badań płyną dwa kluczowe wnioski. Po pierwsze, strategia wellbeingowa może być niezwykle efektywna. Po drugie, jej efekty obejmują bardzo różnorodne parametry. W związku z tym w pierwszej kolejności należy zidentyfikować i wyróżnić kluczowe parametry dla danej organizacji, których optymalizacja przyniesienie najlepsze efekty. 

Musimy ustalić, jakie obszary wymagają interwencji i w jakim zakresie. Krótko mówiąc, żeby stworzyć strategię wellbeingową, musimy wykonać pomiary. Znając punkt wyjścia, jesteśmy w stanie ustalić cele i dobrać odpowiednie działania.

Personalizacja badań

Siłą rzeczy, każda strategia, w tym także ta dotycząca dobrostanu, musi być dopasowywana nie do ogólnych prawideł rynkowych, ale do specyfiki branży i samej firmy, do kultury organizacyjnej i potrzeb pracowników. Dlatego też już na starcie warto przyjrzeć się obszarom kluczowym konkretnie dla naszej firmy. Kluczowym, czyli jakim? 

Zacznijmy od tego, jakie elementy obejmuje pojęcie wellbeingu: [5] 

 • zawodowy – poczucie satysfakcji z pracy, 

 • społeczny – pozytywne relacje z innymi osobami w firmie,

 • finansowy – skuteczne zarządzanie własnymi finansami,

 • zdrowotny – dobry stan kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego,

 • wspólnotowy – silne związki z miejscem, w którym żyjesz.

Jak widać, dane pozwalające określić poziom tych parametrów przed wdrożeniem strategii, muszą pochodzić z deklaracji samych pracowników. Kolejnym istotnym elementem, również pochodzącym od samych zespołów, będzie określenie ich potrzeb i sugestii w powyższych obszarach.  

I wreszcie przechodzimy do danych, które organizacja jest w stanie wygenerować sama, bez udziału rozmów czy ankiet pracowniczych. Mowa tu m.in. o wyliczeniu poziomu rotacji pracowników czy absencji chorobowej. Szczegółowe zbadanie tych parametrów pozwoli nam ustalić KPI dotyczące np. tego, o ile procent powinna spaść rotacja czy obniżyć się absencja.[6]

Jak stworzyć właściwą „bazę”?

Jeśli określimy już co, i po co, mierzyć, przed stworzeniem personalizowanej strategii, warto zadać kolejne pytanie: „Jak to zrobić? Jakich narzędzi użyć?”. Podamy przykłady z naszego doświadczenia. Tworząc nową ofertę dla HR, pracujemy nad trzema typami rozwiązań:

 • Podejście kompleksowe, czyli firma pod opieką eksperta.

W ramach nowego typu rozwiązań Benefit Systems dla firm zapewniamy m.in. dostęp do Wellbeing Consierge. Firma otrzymuje w takim przypadku eksperckie wsparcie przed stworzeniem strategii wellbeingowej. Wellbeing Consierge weryfikuje aktualną sytuację firmy i przedstawia dopasowane do niej rozwiązania. Pracodawca otrzymuje konkretne propozycje, związane z ważnymi dla niego miernikami. Ich implementacja wspiera kompleksowy rozwój pracownika i czyni firmę bardziej atrakcyjnym miejscem pracy, co w konsekwencji podnosi jej rentowność.

 • Podejście pomiarowe, czyli narzędzie pozwalające zmierzyć konkretne parametry wellbeingu

Mowa tu o rozwiązaniu Wellbeing Score, które już wkrótce będzie jednym z nowych rozwiązań Benefit Systems dla firm. To autorskie narzędzie badawcze, obejmujące kluczowe parametry wellbeingu i pozwalające przygotować pełen raport z ich poziomu w firmie oraz dające możliwość regularnego monitorowania poziomu dobrostanu w organizacji.

 • Podejście pracownicze, czyli zbieranie danych deklaratywnych, bezpośrednio od zespołów

W małej firmie tego typu działania da się przeprowadzić w prosty sposób, podczas rozmów między pracownikiem i przełożonym. Z kolei średnie i duże organizacje mogą rozważyć raczej rozwiązania systemowe. Dlatego w ramach platformy MyBenefit, udostępniamy teraz moduł ankiet i quizów pracowniczych. Pozwoli on zbadać zarówno opinie o dotychczas prowadzonych działaniach, jak i ustalić poziom określonych parametrów (np. zaufania do przełożonego, atmosfery w zespole) przed stworzeniem strategii. Umożliwi także dopytanie o konkretne potrzeby wellbeingowe. 

Co ważne, poszczególne ankiety można kierować do różnych grup pracowniczych i w praktyce oceniać np. jakie potrzeby deklarują pracownicy biura, a jakie zespoły produkcyjne. Tego typu działania pozwalają bardzo szybko poznawać nastroje panujące w firmie. Będą więc idealnym narzędziem pomiaru przed stworzeniem strategii wellbeingowej.  

Warto także postawić na wszelkie dane własne firmy. W badaniu przygotowującym grunt pod przyszłą strategię można w zasadzie uwzględnić wszystko, co kluczowe dla danej firmy np. liczbę błędów popełnianych przez pracowników czy zgłaszanych przez nich innowacji. ego typu detale będą zależeć od specyfiki organizacji. Dodatkowo warto sięgnąć do danych gromadzonych przez HR, także takich jak wyniki exit interviews czy podsumowania ankiet zaangażowania z poprzednich lat. Im precyzyjniejszy obraz zarysuje się już na starcie, tym dokładniejsza i skuteczniejsza będzie sama strategia.  

Niezależnie od obranej drogi, zdecydowanie warto zainwestować w regularne pomiary efektywności strategii wellbeingowej. Jest to – podobnie jak sama strategia – już nie tyle opcja, co raczej konieczność.  

Źródła:

[1] https://www.cbre.pl/insights/articles/czy-wellbeing-sie-oplaca

[2] https://www.cipd.org/globalassets/media/comms/news/ahealth-wellbeing-work-report-2022_tcm18-108440.pdf

[3]https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/HCTrends2018/2018-HCtrends_Rise-of-the-social-enterprise.pdf

[4] https://www.egospodarka.pl/170710,Dbalosc-o-wellbeing-pracownikow-oplacalna-pod-warunkiem,1,39,1.html, https://www.aon.com/poland/risk/publikacje/raport-global-wellbeing-2021.jsp

[5] https://www.gallup.com/workplace/237020/five-essential-elements.aspx

[6]  https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/288.pdf