5 trendów HR, które warto poznać w 2024 roku

Jakie wyzwania stoją przed Tobą w nadchodzącym roku? Czym są spowodowane? I jak się do nich przygotować? Oto garść wskazówek.

5 trendów HR, które warto poznać w 2024 roku

Ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem adaptacji do zmian. Nieustannej, błyskawicznej i zwinnej. Organizacje, które nie są w stanie uczyć się i przekształcać, skazują się na pozostanie w tyle. Tymczasem rzeczywistość, praktycznie od czasu pandemii, nie pozwala zwalniać tempa, raczej ustawicznie je podkręca. Dlatego dobrą opcją może okazać się już nie tyle reagowanie na zmiany, ile ich wyprzedzanie. Monitoring trendów jest dziś kluczowy jak nigdy przedtem. Także, a może przede wszystkim, w HR.

Przeanalizujmy więc wspólnie eksperckie prognozy na rok 2024, jednocześnie badając, czy już dziś mamy rozwiązania, ułatwiające podejmowanie jutrzejszych wyzwań.

Trend 1. Holistyczne podejście do pracy i życia

Obok filozofii work-life balance pojawia się zbliżona, a jednak różna work-life integration. [2] O ile ta pierwsza zakłada podział życia na dwie strefy, ta druga stawia raczej na przenikanie się tych światów. To drugie podejście coraz częściej pojawia się wraz ze wprowadzeniem pracy zdalnej i hybrydowej. Wynika ono z potrzeby bardziej elastycznego myślenia o czasie pracy, stawiania raczej na realizację konkretnych zadań i celów, niż sztywnego przywiązania do godzin. Takie podejście umożliwia także skuteczniejszą realizację strategii wellbeingu – „wyskoczenie” na trening do pobliskiej siłowni w czasie pracy w nowych realiach nie jest już postrzegane jako coś negatywnego, ale raczej jako pożądana elastyczność.

Co więcej, firma sama może zachęcać do tego typu aktywności np. poprzez adekwatne benefity. Znakomitym przykładem będzie tu karta MultiSport - umożliwia ona dostęp aż do 40 różnorodnych aktywności. Wiele z nich można realizować w przerwie między obowiązkami, np. krótką praktykę jogi online. Po pracy natomiast czekają kursy tańca, baseny, parki trampolin i wiele innych obiektów. Benefity dopasowane do stylu życia będą więc wpisywać się najlepiej w trendy AD 2024.

Trend 2. Reskilling i upskilling

W odpowiedzi na zmiany i trudności rynkowe, część firm już zdecydowała się na działania optymalizujące posiadane zasoby. Powód jest prosty – rekrutacja to ogromne koszty finansowe i czasowe, warto więc zacząć od reorganizacji na „własnym podwórku” i przeszkolenia już dostępnych pracowników. [4]

Kolejną kluczową kwestią w tym aspekcie jest nieustanny rozwój technologii i wreszcie sam wellbeing, w ramach którego poszerzanie horyzontów jest jedną z kluczowych kwestii. Dlatego też mówi się o nadejściu bardzo silnego trendu up- i reskillingu. [1] O ile ten pierwszy zakłada poszerzenie wiedzy w obszarze, który pracownik już zna, to już reskilling często łączy się ze zmianą stanowiska czy roli, i wymaga pozyskania nowej wiedzy, nawet od zera.

Nowoczesne benefity podchwytują ten trend i oddają w ręce firm skuteczne, sprawdzone platformy wspierające skuteczne szkolenia. Ciekawym przykładem jest tu MultiLife, który oferuje między innymi kursy językowe (ESKK), szkolenia dla profesjonalistów (managerskie, z obszaru negocjacji itp.), czy dostęp do bazy Legimi, pozwalający zapoznać się z fachową literaturą.

MultiSport to już nie tylko karta sportowa. Wspierany jest profesjonalną ofertą szkoleniową Zaprojektuj formę. To strefa kursów online, pozwalająca dbać mądrzej o swoją kondycję, dietę i odpowiednią regenerację.

Trend 3. „Phygitalizacja” pracy

Już w 2022 roku, w badaniu przeprowadzonym na zlecenie platformy rekrutacyjnej Talent Place, Polscy pracownicy zgłaszali coraz większe niezadowolenie z typowo stacjonarnego modelu pracy. Blisko co trzeci badany zadeklarował, że obowiązki zawodowe utrudniły mu zmianę miejsca zamieszkania. Tyle samo zadeklarowało problem z podjęciem bądź kontynuowaniem nauki. Co czwarty badany widział tego typu utrudnienia w kwestiach związanych z założeniem rodziny lub realizacją rodzicielstwa, a co trzeci przez pracę nie był w stanie rozwijać zainteresowań. [3]

Jest to sytuacja zdecydowanie daleka od wellbeingowego ideału. Nic więc dziwnego, że nieustająco zmierzamy w stronę elastyczności nie tylko samego modelu, ale i miejsca pracy. Firmy coraz częściej optują więc za wygodnym dla wszystkich modelem hybrydowym. Rozwiązuje to po części deklarowane problemy pracowników ze swobodnym wyborem miejsca zamieszkania czy czasem poświęcanym na rodzinę, czy hobby.

Dla firm zdalne/online’owe podejście do rekrutacji i zatrudnienia to idealna sytuacja, by pozyskiwać talenty na stałe mieszkające z dala od siedziby firmy. Jednocześnie wciąż istotna pozostaje kwestia integracji zespołu, przeprowadzania wybranych warsztatów czy realizacji projektów, które po prostu wymagają pracy stacjonarnej. Dlatego też wygląda na to, że spośród trzech modeli – stacjonarnego, zdalnego i hybrydowego - to ten trzeci zostanie z nami na dłużej.

Eksperci zauważyli, że można już mówić o swego rodzaju trendzie „phygitalizacji” – czyli połączenia świata fizycznego ze zdigitalizowanym światem online. [1] Hybrydowe stają się już nie tylko modele pracy, ale chociażby benefity.

Świetnym przykładem tego typu „phygitalowej” oferty jest karta MultiSport, która z jednej strony oferuje wejście do tysięcy realnych obiektów sportowych i całkowicie „fizyczny” kontakt ze sportem, z drugiej mamy tu wspominaną strefę kursów Zaprojektuj Formę, a także artykuły i podcasty dostępne w dowolnym miejscu i czasie.

Trend 4. Employee Experience i Z jak zmiana pokoleniowa

Pokolenie Z ma już nawet 28 lat i realnie wpływa na zmiany w środowisku pracy. Pamiętajmy, że jest to generacja, dla której niezwykle ważna jest samorealizacja, ale także samostanowienie. [4]

Jak twierdzą eksperci, kluczowym wyzwaniem może być dla nas już wkrótce tworzenie takiej kultury organizacyjnej, w której pracownik cały czas widzi swoją wartość i realny wpływ na organizację. [2] Czuje się współautorem sukcesu firmy.

Ta perspektywa pozwala wskazać Employee Experience jako kolejny wiodący trend. Czym jest owo doświadczenie? Można tu mówić o holistycznym podejściu obejmującym każdą interakcję pracownika z firmą. „Jak czuję się w biurze, jak elastyczna jest moja praca, czy mój zespół mi odpowiada, a przede wszystkim, czy czuję dumę i satysfakcję z pracy?” – nowy trend to zapewnianie jak najlepszych odpowiedzi na te pytania. W dużej mierze jest to możliwe właśnie przez to, co generacja Z podkreśla jako tak istotne – oddawanie sprawczości w ręce pracowników.

Takie podejście można już dziś realizować także za pomocą benefitów. Dobrym przykładem jest zarówno MultiLife, gdzie usługi i wszelkie udostępniane materiały dobierane są do celu wskazanego przez pracownika, jak i MyBenefit - przemyślany tak, aby w jednym miejscu zebrać tysiące różnych benefitów do wyboru.

Trend 5. Holistyczne podejście do wellbeingu

Na koniec trend, który łączy w sobie wszystkie powyższe tendencje. O ile jeszcze kilka lat temu spontaniczne działania, ukierunkowane na dobrostan pracowników, mogły przynosić efekty, to już obecne czasy wymagają szerokiego spojrzenia na tę kwestię. Trend, określony przez zachodnich ekspertów jako total wellbeing, oznacza, że do tematu musimy podchodzić, uwzględniając: kwestie zdrowia fizycznego i psychicznego, obszar emocji, związanych z pracą i przez nią wywoływanych, kwestie socjalizacji i pracy zespołowej, a także dobrostan finansowy. Tylko takie podejście może zapewnić autentyczną produktywność i zaangażowanie zespołów. [1]

Oznacza to, że strategia wellbeingu, o której jeszcze kilka lat temu w zasadzie nikt nie słyszał, w 2024 staje się czymś absolutnie koniecznym.

Czy rynek zdążył już odpowiedzieć na ten trend? Jak najbardziej. Najlepszym przykładem jest tu ekosystem benefitów, który tworzą MultiSport, MultiLife oraz MyBenefit. Każdy z tych produktów na swój sposób dba zarówno o dobrą kondycję, jak i lepsze samopoczucie użytkowników. Jednak najbardziej kompleksowym rozwiązaniem jest połączenie ich wszystkich w jedną strategię, która wspiera wszystkie poziomy wellbeingu.

Trendy w obszarze HR nie są de facto nagłą zmianą, chociaż pozwalają elastycznie i szybko reagować na okoliczności rynkowe. Są raczej pokłosiem wieloletniego wsłuchiwania się w potrzeby pracowników i firm oraz wyciągania wspólnego mianownika z tych potrzeb. To dzięki temu dziś, w obliczu nowych wyzwań od razu mamy do dyspozycji już istniejące, gotowe rozwiązania. Warto je zastosować i trzymać rękę na pulsie. Zmiany nadchodzą obecnie szybciej niż zwykle.

BIBLIOGRAFIA

[1] https://gfoundry.com/hr-trends-what-will-hr-look-like-in-2024/#2_Work_Modalities_and_Office_Dynamics

[2] https://www.magazynrekruter.pl/trendy-hr-work-life-balance-to-przeszlosc-nadszedl-czas-na-work-life-integration/

[3] https://www.magazynrekruter.pl/work-life-fit/

[4] https://prnews.pl/7-trendow-hr-na-2023-zmiany-w-twojej-pracy-pojawia-sie-zewszad-468740