Zarząd

Zarząd Benefit Systems SA jest organem wykonawczym spółki, a jego główne zadania to prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Zarząd spółki działa zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu.

 

Zobacz SKŁAD ZARZĄDU Benefit Systems SA

Zobacz REGULAMIN Zarządu Benefit Systems SA

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem, który sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada ta działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu, należy  rozpatrywanie i opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, a także przygotowanie zwięzłej oceny sytuacji Spółki w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

 

Zobacz SKŁAD RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując wizytę w serwisie wyrażasz zgodę na postanowienia naszej Polityki odnośnie plików cookies. Dowiedz się więcej