Struktura głosów


  • James Van Bergh* (15,5%)
  • Fundacja Drzewo i Jutro* (7,1%)
  • Benefit Invest Ltd.* (2,4%)
  • Nationale-Nederlanden PTE (10,5%)
  • Generali PTE (9,4%)
  • Drugi Allianz OFE (9,4%)
  • Marek Kamola (8,1%)
  • Pozostali (37,6%)

* Akcjonariusze działający w porozumieniu (opisanym w raporcie bieżącym 60/2018). Fundacja Drzewo i Jutro do dnia 5 sierpnia 2019 r. pod nazwą Fundacja Benefit Systems.