DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ
W BENEFIT SYSTEMS?

Dla nas liczysz się Ty

Zachowujemy równowagę i wiemy, że doba nawet w dużych firmach nie trwa wiecznie.

Lubimy się

Tak po prostu. Wspólnie realizujemy pasje, spędzamy ze sobą czas, a naszej pracy towarzyszy dobra atmosfera.

Najlepiej znamy się na benefitach

Mobilizują nas motywujące dodatki: karta MultiSport, owocowe wtorki, karta BenefitLunch i wiele innych...

Dołącz do nas


Jeśli wśród OFERT PRACY nie widzisz odpowiedniej

dla Ciebie, wypełnij formularz aplikacji spontanicznej

APLIKUJ

Nasz zespół

Kontakt

Dział HR


22 242 42 42 22 242 42 42

rekrutacja@benefitsystems.pl rekrutacja@benefitsystems.plBenefit Systems SA

Plac Europejski 2
00-844 Warszawa
tel.: 22 242 40 00
fax: 22 831 79 20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS,
nr KRS 0000370919
NIP: 836-167-65-10
REGON: 750721670
BDO: 000558784
Kapitał zakładowy: 2 933 542,00 zł, w pełni opłacony