RB 41/2020: Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki


RB: 41/2020
Dnia: 2020-11-06
Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportów nr: 31/2020 z 30 września 2020 roku, 36/2020 z 20 października 2020 roku i 40/2020 z 3 listopada 2020 roku informuje, że w dniu 6 listopada 2020 roku doszło do zapisania na rachunkach papierów wartościowych 35 osób uprawnionych ("Osoby Uprawnione") 35.145 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje"). Akcje zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z realizacją przez Osoby Uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii G,H oraz I przyznanych m.in. tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020.

Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym po wydaniu Akcji, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 2.894.287 zł słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i dzieli się na 2.894.287 słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem akcji o wartości nominalnej 1,00 zł słownie: jeden złoty każda, w tym:
• 2.204.842 akcji na okaziciela, zwykłych serii A;
• 200.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii B;
• 150.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii C;
• 120.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D;
• 35.445 akcji na okaziciela, zwykłych serii E;
• 184.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii F.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2.894.287 głosów.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu Akcji wynosi obecnie 64.555 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

DataImię i NazwiskoFunkcja
2020-11-06Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2020-11-06Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.