RB 41/2011: Nabycie aktywów znacznej wartości 


 

Z dnia 2011-11-16

Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości  

Podstawa  Art. 56 ust. 1 pkt. 1 – informacje poufne 

 

 

 

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2011 z dnia 28 października 2011 roku, Spółka informuje iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła podpisana umowa z dnia 15 listopada 2011 roku dotycząca nabycia przez Spółkę 25 000 akcji Calypso Fitness S.A. od spółki Lobavio Enterprise Limited z siedzibą w Limassol (adres 58 Agiou Athanasiou, El Greco Bulding, 2nd Floor, Office 201, P.C. 4102 Limassol).

Na podstawie tej umowy Spółka nabędzie 25 000 akcji w spółce Calypso Fitness S.A. dających Spółce łącznie 25 % udziałów w kapitale zakładowym oraz taki sam udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Calypso Fitness S.A.

Brak jest jakichkolwiek powiązań pomiędzy Spółką a Lobavio Enterprise Limited oraz brak jest jakichkolwiek powiązań pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a osobami zarządzającymi Lobavio Enterprise Limited

Źródłem finansowania inwestycji są środki własne Spółki oraz środki pochodzące z publicznej emisji akcji serii B, z kwietnia bieżącego roku.

Zaangażowanie kapitałowe Spółki w spółkę Calypso Fitness S.A., stanowi efekt realizacji polityki Spółki mającej na celu wsparcie rozwoju sieci klubów fitness jako długookresowy inwestor finansowy a w związku z powyższym akcje nabyte przez Spółkę nie będą przedmiotem obrotu i będą miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Spółki.

Umowa nabycia akcji przewiduje dodatkową premię uzależnioną od wartości pakietu akcji nabytego przez Spółkę w przypadku upublicznienia akcji spółki Calypso Fitness S.A.

Transakcja nabycia akcji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem biura maklerskiego. Własność akcji przejdzie na Spółkę z dniem wydania akcji. 

Pozostałe postanowienia umowy nabycia akcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Kryterium uznania całej umowy za znaczącą jest § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 oraz fakt, iż umowa dotyczy aktywów o znacznej wartości w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 45  ww. Rozporządzenia.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-11-16

James Van Bergh

Prezes Zarządu Spółki

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.