RB 32/2021: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii E Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii G, H i I


RB: 32/2021
Data: 2021-10-01
Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii E Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii G, H i I
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii G, H i I ("Warranty"), przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020 ("Program") na dzień 30 września 2021 r. 31 uczestników Programu złożyło Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 39 255 akcji zwykłych na okaziciela serii E (w zamian za 39 255 Warrantów) oraz dokonało wpłaty ceny emisyjnej akcji serii E (t.j. 491,93 zł za jedną akcję) na rachunek Spółki.

Emisja akcji serii E Spółki w zamian za Warranty jest przeprowadzana na podstawie art. 453 oraz 451 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwał 20/15.06.2016 oraz 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r., o których treści Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2016 oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 9 listopada 2016 r.

Prawa z akcji serii E Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. W związku z emisją akcji serii E Spółki, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w celu rejestracji akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o czym Spółka poinformuje w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.

W związku z w/w objęciem akcji serii E Spółki, nastąpiła zmiana praw z 39 255 Warrantów. Jednocześnie Spółka informuje, że nie zrealizowano prawa objęcia akcji serii E Spółki z 300 warrantów, w związku z czym warranty te wygasły. Łącznie w ramach Programu Spółka przyznała 75 000 Warrantów (w ramach Programu: 35 145 Warrantów zostało zrealizowanych we wrześniu 2020 roku, o czym Spółka informowała w raporcie nr 31/2020 z 30 września 2020 roku, 300 Warrantów zostało zrealizowanych we wrześniu 2019 roku. O wydaniu akcji Spółki w zamian za w/w warranty w ramach Programu Spółka informowała w raporcie nr 10/2020 z 1 kwietnia 2020 roku oraz raporcie nr 41/2020 z 6 listopada 2020 roku.).

DataImię i NazwiskoFunkcja
2021-10-01Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2021-10-01Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.