RB 31/2020: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii E Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii G, H i I


RB: 31/2020
Data: 2020-09-30
Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii E Spółki w zamian za warranty subskrypcyjne serii G, H i I
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii G, H i I („Warranty”), przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020 („Program”) na dzień 30 września 2020 r. 35 uczestników Programu (spośród 48 uprawnionych) złożyło Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 35 145 akcji zwykłych na okaziciela serii E (w zamian za 35 145 Warrantów) oraz dokonało wpłaty ceny emisyjnej akcji serii E (t.j. 491,93 zł za jedną akcję) na rachunek Spółki.

Emisja akcji serii E Spółki w zamian za Warranty jest przeprowadzana na podstawie art. 453 oraz 451 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwał 20/15.06.2016 oraz 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2016 r., o których treści Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2016 oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 9 listopada 2016 r.  

Prawa z akcji serii E Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. W związku z emisją akcji serii E Spółki, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w celu rejestracji akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, o czym Spółka poinformuje w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.

W związku z w/w objęciem akcji serii E Spółki, nastąpiła zmiana praw z 35 145 Warrantów, t.j. straciły one ważność. Łącznie w ramach Programu Spółka przyznała 75 000 Warrantów. 39 555  Warrantów może zostać zrealizowanych w okresie od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r. (300 Warrantów zostało zrealizowanych we wrześniu 2019 r.).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 pkt 2). 

DataImię i NazwiskoFunkcja
2020-09-30Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2020-09-30Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.