RB 12/2022: Uchwały przyjęte przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B, zmiana warunków emisji obligacji uchwalona przez to zgromadzenie oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę Warunków Emisji obligacji serii B


RB: 12/2022
Data: 2022-03-24
Uchwały przyjęte przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B, zmiana warunków emisji obligacji uchwalona przez to zgromadzenie oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę Warunków Emisji obligacji serii B
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 z 2 marca 2022 roku przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał przyjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii B, którym został nadany kod ISIN: PLBNFTS00075 ("Obligacje"), które odbyło się w dniu 24 marca 2022 roku (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy").

Uchwała nr 3/03/2022 Zgromadzenia Obligatariuszy ("Uchwała") przewiduje zmianę warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji") w ten sposób, że Emitent może dokonać ich wcześniejszego wykupu, poza przypadkami dotąd przewidzianymi w Warunkach Emisji, także na koniec trzeciego okresu odsetkowego, to jest w dniu 7 kwietnia 2022 roku. Emitent może dokonać wcześniejszego całkowitego wykupu także 14 kwietnia 2022 roku poprzez złożenie, najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2022 roku, stosownego oświadczenia obligatariuszom Obligacji w sposób przewidziany w Warunkach Emisji. W obu wymienionych wyżej przypadkach, Emitent zobowiązany będzie do zapłaty, poza świadczeniami wynikającymi z Obligacji (tj. ich wartością nominalną oraz odsetkami) także premii w wysokość 2,6%. Zgromadzenie Obligatariuszy upoważniło Zarząd Emitenta do przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji.

Emitent w dniu 24 marca 2022 roku, na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 454) ("Ustawa o Obligacjach") złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na uchwaloną przez Zgromadzenie Obligatariuszy zmianę Warunków Emisji oraz dokonał publikacji tego oświadczenia wraz protokołem z przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy na swojej stronie internetowej, w związku z czym doszło, na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, do zmiany Warunków Emisji w sposób określony w Uchwale.

Treść protokołu Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji wraz z tekstem jednolitym Warunków Emisji stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-03-24Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-03-24Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.