RB 1/2023: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.


RB: 1/2023
Dnia: 2023-01-02
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu: 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości terminy publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2023 roku:

Raporty roczne:
1.    Raport roczny za 2022 rok - dnia 22 marca 2023 r.
2.    Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok – dnia 22 marca 2023 r.

Raporty kwartalne:
1.    Kwartalny raport skonsolidowany za I kwartał 2023 – dnia 17 maja 2023 r.
2.    Kwartalny raport skonsolidowany za III kwartał 2023 – dnia 15 listopada 2023 r.

Raporty półroczne:
1.    Raport za I półrocze 2023 – dnia 16 sierpnia 2023 r.
2.    Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 - dnia 16 sierpnia 2023 r.

Spółka informuje, że w roku 2023 będzie przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych („Rozporządzenie"), w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2023-01-02Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu
2023-01-02Wojciech SzwarcCzłonek Zarządu