Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy  przez Benefit Systems SA

1.       Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa (dalej: „my” lub „pracodawca”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

§  listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”

§  przez e-mail: daneosobowe@benefitsystems.pl

§  telefonicznie: 22 242 42 42

2.       Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

§  listownie na adres: Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”

§  przez e-mail: iod@benefitsystems.pl

§  przez formularz kontaktowy pod adresem: https://www.benefitsystems.pl/polityka-prywatnosci/ 

3.       Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

§  przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,

§  przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

§  przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy,

§  zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu Pracy.

4.       Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez 18 miesięcy od momentu przesłania aplikacji lub do chwili wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Twoje dane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

5.       Odbiorcy Twoich danych osobowych

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniem administratora.

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Benefit Systems. Listę podmiotów należących do grupy kapitałowej znajdziesz tutaj

6.       Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku wzięcia udziału w rekrutacji zdalnej za pośrednictwem elektronicznego narzędzia do spotkań wideo Twoje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych.

Przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Oznacza to, że Twoje dane będą przekazywane do podmiotu, który zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych oraz który jest wpisany na listę certyfikowanych podmiotów prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.

W pozostałych przypadkach Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.       Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.       prawo do wycofania zgody,

b.       prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c.       prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d.       prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e.       prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f.        prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g.       prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Obowiązek podania danych

Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt 3 powyżej

Poza tym podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o pracę – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

Więcej szczegółów dotyczących ochrony danych osobowych w Benefit Systems znajdziesz w Polityce Prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.