Ponad 804 tysiące kart sportowych w Polsce i za granicą – spółka Benefit Systems podsumowuje 2016 rok


Grupa Benefit Systems opublikowała raport finansowy za 2016 rok, poniżej wybrane dane ze sprawozdania:

  • 744,1 tys. kart sportowych w Polsce na koniec grudnia 2016 roku – wzrost liczby kart sportowych o 130,6 tys. sztuk 
  • 742 mln zł przychodów po 12 miesiącach 2016 roku 
  • stabilna rentowność: 205,4 mln zł zysku brutto ze sprzedaży

Podsumowanie wyników

W 2016 roku Grupa Benefit Systems utrzymała dynamikę wzrostu sprzedaży, a przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 28% rok do roku, osiągając wartość 742 mln zł. EBITDA Grupy w tym okresie wyniosła 118,8 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 82,8 mln zł. 

Wzrost liczby kart sportowych

Grupa Benefit Systems na koniec 2016 roku miała łącznie 744,1 tys. kart sportowych w Polsce (613,5 tys. szt. na koniec 2015 roku). Przychody segmentu Karty Sportowe w 2016 roku wyniosły 620,7 mln zł (+22,3% rok do roku). Prawie 61 tysięcy kart aktywnych było na rynkach zagranicznych – w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii. Na koniec 2015 na rynkach zagranicznych Grupa miała niecałe 25 tys. kart, co oznacza wzrost o 144,5%. 

Wzmacnianie oferty flagowego produktu

Z kolei segment Fitness w 2016 roku osiągnął 76,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 75,1% rok do roku). Sieci fitness, w które inwestuje lub planuje zainwestować Benefit Systems, prowadziły w 2016 roku łącznie 116 klubów - na koniec 2015 takich klubów było 66. 

Poprawa wyników w segmencie Kafeterie

W segmencie Kafeterie w 2016 roku liczba użytkowników platform MyBenefit oraz MultiKafeteria wzrosła do poziomu 235,3 tys., co oznacza wzrost o 56,7 tys.  w porównaniu do końca 2015 roku. Obroty na platformach kafeteryjnych wyniosły 195,6 mln zł (wzrost o prawie 32% rok do roku). 

 

Skonsolidowany, zaudytowany raport roczny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2016 dostępny jest na stronie benefitsystems.pl/dla-inwestora. 

 

 

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems

2016 (w mln zł)2015 (w mln zł)Zmiana
Przychody ze sprzedaży742,0581,5+27,6%
Zysk brutto ze sprzedaży205,4150,2+36,8%
Rentowność brutto ze sprzedaży27,7%25,8%+1,9 p.p.
EBITDA118,870,8+68,5%
Zysk netto*82,849,1+68,7%