Historia Benefit Systems

Od kilkunastu lat wspieramy ludzi i organizacje w rozwoju, osiąganiu równowagi oraz budowaniu zaangażowania

 • W 2015 roku Grupa Benefit Systems osiągnęła bardzo dobre wyniki. Sprzedaż kart sportowych osiągnęła poziom ponad 613 tysięcy (wzrost o 86 tys., zmiana o 16,2% r/r). Utrzymująca się dynamika sprzedaży to wyraźny sygnał, że Grupa oferuje produkt atrakcyjny i dopasowany do potrzeb użytkowników zainteresowanych aktywnym trybem życia. Grupa w 2015 roku realizowała działania związane z rozwojem oferty kart sportowych na rynku słowackim i bułgarskim, natomiast w Czechach, gdzie Grupa działa od ponad pięciu lat, na koniec roku aktywnych było ponad 24 tysiące kart sportowych. Na koniec roku partnerzy inwestycyjni prowadzili 66 obiektów sportowo-rekreacyjnych, z czego 19 nowych, uruchomionych w omawianym okresie. Z platform kafeteryjnych MyBenefit oraz MultiKafeteria korzystało w 2015 roku prawie 180 tys. użytkowników. Grupa kontynuuje rozwój platform oraz oferty w strategicznych kategoriach sportu, kultury, rozrywki oraz turystyki.

 • Dla Grupy Benefit Systems rok 2014 był okresem dynamicznych wzrostów w najważniejszych dla Grupy obszarach. Przekroczona została symboliczna liczba pół miliona kart sportowych, co jest wyraźnym sygnałem dla Grupy, że oferuje atrakcyjny i pożądany przez pracowników produkt. Na koniec roku partnerzy inwestycyjni prowadzili 47 obiektów sportowo-rekreacyjnych, z czego 13 nowych, uruchomionych w omawianym okresie. Dodatkowo w segmencie Nowe Produkty (obecnie segment Kafeterie) wzrosła liczba korzystających z platform o 70 tysięcy użytkowników oraz obroty, co wskazuje na odpowiednie dopasowanie oferty do oczekiwań pracowników. Na koniec 2014 roku do grupy klientów spółki Benefit Systems należało ponad 6 500 firm i instytucji.

 • W styczniu 2013 roku do Grupy Kapitałowej Benefit Systems przyłączona zostaje spółka MyBenefit, oferująca między innymi zintegrowany system do zarządzania wszystkimi benefitami w firmie. Dla pracodawcy MyBenefit to przede wszystkim uproszczona administracja, bezobsługowy system online z gotowymi raportami, oszczędność czasu oraz obniżenie kosztów logistyki - dystrybucja świadczeń odbywa się online. Pracownicy mają łatwy dostęp do systemu z każdego miejsca, a świadczenia są dostępne zaraz po ich zakupie.

 • Stworzenie BenefitDeals (później MultiBenefit), czyli kompleksowego programu motywacyjnego, dostarczającego inspiracji i realnych oszczędności przez cały rok. MultiBenefit to niestandardowe rozwiązania na rynku, zaskakujące prostotą obsługi zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika, szerokimi możliwościami oraz wyjątkową ofertą, skierowaną do różnych grup pracowników.

 • Wprowadzenie pierwszej w historii rynku benefitów pracowniczych żywieniowej karty abonamentowej, obejmującej zasięgiem restauracje i lokale gastronomiczne na terenie całego kraju. Portfolio produktów Benefit Systems powiększa się o BenefitLunch.

 • Debiut Benefit Systems na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

 • Spółka wprowadza na rynek pozapłacowych świadczeń pracowniczych oferty z obszaru kultury i rozrywki. Portfolio produktów Benefit Systems powiększa się o program kinowy MultiBilet.

 • Niezwykła popularność produktów, zwłaszcza flagowego programu MultiSport, spowodowała że w latach 2007 i 2008 Spółka podjęła działania mające na celu budowę znacznej przewagi konkurencyjnej. Działania te zaowocowały wzrostem liczby klientów (800 firm na koniec 2008 roku) oraz partnerów (prawie 900).

 • Benefit Systems wprowadził na rynek system kafeteryjny MultiKafeteria, pozwalający na swobodny dobór produktów i usług w obrębie wyznaczonej przez pracodawcę kwoty.

 • Spółka skoncentrowała się na rozwoju programu MultiSport, oferującego nielimitowany dostęp do obiektów sportowych oraz rekreacyjnych. Była to wówczas niekonwencjonalna i nowatorska koncepcja nie tylko na rynku polskim, ale również na skalę europejską. W 2004 roku kartę MultiSport honorowało tylko kilka klubów w Warszawie.

 • Do oferty wprowadzono świadczenia motywacyjne z obszaru sportu i rekreacji, które były jedynie niewielkim dodatkiem do głównego produktu.

 • Powstanie Spółki, oferującej pozapłacowe świadczenia dla pracowników z zakresu usług finansowych.