News

At the end of the third quarter of 2016 Benefit Systems Group had a total of 734,800 employee benefits cards in Poland and abroad. On the Polish market in this period there were nearly 690,000 users, while the remaining 45,000 are...

Read more

Grupa Benefit Systems na koniec pierwszego półrocza 2016 roku miała aktywnych ponad 736 tys. kart sportowych, co oznacza zmianę o 21 proc. rok do roku. Na polskim rynku w tym okresie z kart korzystało 697 tysięcy użytkowników...

Read more

•    Benefit Systems increases its involvement in the Polish fitness market

•    The company invests in a range of products that support an active and healthy lifestyle

•    Investments in the development of the fitness network...

Read more

The Group maintains a good growth in the number of sports cards and revenues.

We have had a good quarter, in which we have obtained satisfactory results. We maintain the sales growth of sports cards, continue to invest in the...

Read more

Benefit Systems among the leading listed companies in 2015

Benefit Systems took fourth place in the “Listed Company of the Year” ranking. The following have been subjected to evaluation: the competences of the management board,...

Read more

613,000 sports cards, an increase by 86,000, a change of 16.2% y/y

The net profit for 2015 amounted to PLN 48.7 million, an increase of 26.2% y/y

In 2015, we reached the set business goals and achieved very good results. We...

Read more

Grupa utrzymała dynamikę wzrostu liczby kart sportowych i przychodów, przy stabilnym poziomie rentowności.

Read more

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Benefit Systems zanotowała wzrost przychodów o 18% r/r do 128 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 19,0 mln zł mln zł (+36% r/r), a rentowność brutto ze sprzedaży 14,8% (+1,9 p.p. r/r). Na...

Read more

W IV kwartale 2014 roku Grupa Benefit Systems utrzymała dynamikę wzrostu sprzedaży notowaną w poprzednich kwartałach i uzyskała 119,5 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 16,0% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. W całym 2014...

Read more

Benefit Systems S.A., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dokonał przeniesienia akcji i udziałów w podmiotach prowadzących kluby fitness do spółki zależnej Fit Invest sp. z o.o., w której Benefit Systems S.A. posiada 100%...

Read more