Press Releases

The Benefit Systems team has been joined by Grzegorz Haftarczyk, who took the position of the advisor to the Management Board on foreign expansion.

Read more

W I półroczu 2014 przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 223,1 mln zł i były wyższe o 18,2% od przychodów w I półroczu 2013. Spółka utrzymała rentowność – zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 40,9 mln zł.

Read more

Bez automotywacji z trudem osiągamy założone cele, bo kto inny, jak nie my sami, możemy zmobilizować się do rozwoju osobistego i przełamywania barier? Każdy człowiek jest inny – ma swój charakter, cele, wartości, a także swoje...

Read more

Przychody Grupy Benefit Systems wyniosły w pierwszym kwartale 2014 r. 108,6 mln zł i były o 21 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2013 r. Zysk brutto to 3,4 mln zł. Dobre wyniki to efekt m.in. wzrostu liczby użytkowników...

Read more

Grupa Benefit Systems, lider pozapłacowych świadczeń pracowniczych, zanotowała w 2013 roku 383 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 19,8 proc. więcej niż przed rokiem. To najwyższa roczna sprzedaż w historii spółki. Zysk brutto...

Read more

This site uses cookies (a cookie is a small piece of information that is placed on your computer) for statistical analytics, to keep track of browsing patterns and help us to build up a profile for individual needs of the user.

By leaving the cookies enabled in your browser settings, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies change the settings of your browser. You can find more information about this in the Privacy Policy