RB 7/2019: Zawiadomienie o stanie posiadania


RB: 7/2019 
Dnia: 2019-01-30
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2019 r. otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh („Zawiadamiający”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) („Ustawa o Ofercie”) o zmniejszeniu zaangażowania Zawiadamiającego poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmniejszenie zaangażowania Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia w dniu 29 stycznia 2019 r. 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym GPW po cenie PLN 964 za akcję („Transakcja”).

Bezpośrednio przed dokonaniem Transakcji, Zawiadamiający posiadał 575.432 akcji Benefit Systems, reprezentujących 20,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 575.432 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 20,13% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Bezpośrednio po dokonaniu Transakcji, Zawiadamiający posiada 565.432 akcji Benefit Systems, reprezentujących 19,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 565.432 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 19,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto, Zawiadamiający poinformował, iż bezpośrednio przed dokonaniem Transakcji, porozumienie akcjonariuszy: James van Bergh, Benefit Invest Ltd oraz Fundacja Benefit Systems („Porozumienie”) posiadało 1.137.438 akcji Spółki, reprezentujących 39,79% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.137.438 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 39,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Bezpośrednio po dokonaniu Transakcji Porozumienie, posiada 1.127.438 akcji Spółki reprezentujących 39,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.127.438 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 39,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający poinformował, iż:
1) brak jest podmiotów zależnych wobec Zawiadamiającego w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Benefit Systems;
2) brak jest w odniesieniu do Zawiadamiającego osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także
3) Zawiadamiający nie jest uprawniony do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 8) Ustawy o Ofercie.

 

DataImię i NazwiskoStanowisko / Funkcja
2019-01-30Adam RadzkiCzłonek Zarządu
2019-01-30Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.