RB 52/2016: Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta


Raport Bieżący nr 52/2016

Data: 2016-11-24

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  

 

 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) powiadamia, że w dniu 24 listopada 2016 r. Pan Grzegorz Mędza złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r.

Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

 

Data                           Imię i Nazwisko                                   Stanowisko/Funkcja

2016-11-24                Adam Kędzierski                                   Członek Zarządu

2016-11-24                Izabela Walczewska-Schneyder           Członek Zarządu

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując wizytę w serwisie wyrażasz zgodę na postanowienia naszej Polityki odnośnie plików cookies. Dowiedz się więcej