RB 51/2016: Zawarcie umów sprzedaży udziałów spółki Zdrofit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Raport Bieżący nr 51/2016

Data: 2016-11-17

Temat: Zawarcie umów sprzedaży udziałów spółki Zdrofit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki
nr 19/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. („Raport”), informuje o zawarciu w dniu 17 listopada 2016 r. przez spółkę pod
firmą Fit Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Fit Invest”), będącą
podmiotem zależnym w stosunku do Spółki, umów sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą
Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Zdrofit”), powstałej w wyniku
przekształcenia spółki pod firmą: Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z następującymi
podmiotami:
1) spółką pod firmą Zdrofit Sport sp. z o.o. (uprzednio pod firmą „Zdrofit sp. z o.o.”) z siedzibą w Warszawie,
2) Jakubem Raniszewskim,
3) Przemysławem Piotrem Szczęsnym,
4) Kamilem Wróblewskim,
5) Anetą Katarzyną Warsinską,
6) Moniką Bronikowską,
7) Danielem Tomaszem Smajkiem,
8) Rafałem Ludwikiem Klimczewskim,
(dalej łącznie odpowiednio jako „Umowy Sprzedaży” oraz „Wspólnicy”).

Zawarcie Umów Sprzedaży nastąpiło w wykonaniu postanowień aneksu z dnia 22 czerwca 2016 r. do Umowy
Inwestycyjnej z dnia 2 grudnia 2013 r., o zawarciu którego Spółka informowała w Raporcie, oraz w związku ze
ziszczeniem się określonych jego postanowieniami zdarzeń, które warunkowały dalsze nabycie przez Fit Invest
udziałów w kapitale zakładowym Zdrofit.

Na podstawie Umów Sprzedaży Fit Invest nabędzie łącznie 800 udziałów stanowiących 26,67% kapitału
zakładowego Zdrofit za łączną cenę 8.533.333,34 zł, przy czym zapłata ceny oraz przeniesienie prawa własności
udziałów nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umów Sprzedaży.

Jednocześnie Wspólnicy pozostaną uprawnieni do otrzymania premii w łącznej maksymalnej wysokości
4.000.000,00 zł, której wypłata uzależniona będzie od wysokości zysku netto, ujawnionej w sprawozdaniu
finansowym Zdrofit za rok obrotowy 2016.

Wskutek realizacji postanowień Umów Sprzedaży, Fit Invest posiadać będzie 55,03% udziałów
w kapitale zakładowym Zdrofit.

 

Data

2016-11-17              Grzegorz Mędza, Członek Zarządu

2016-11-17              Izabela Walczewska-Schneyder, Członek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.