RB 50/2016: Wybór biegłego rewidenta


Raport Bieżący nr 50/2016

Data: 2016-11-09

Temat: Wybór biegłego rewidenta

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2016
roku Rada Nadzorcza, na podstawie § 26 ust. 4 lit. f Statutu Spółki, wybrała spółkę PricewaterhouseCoopers Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (00-638), Al. Armii Ludowej 14, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000044655, NIP: 526-021-02-28, REGON: 012500673, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych - numer w rejestrze 144, do przeprowadzenia badania jednostkowych i
skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok
obrotowy 2017 oraz 2018, a także przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań
finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Benefit Systems oraz wydania opinii i raportów z przeprowadzonych
badań i przeglądów.


Umowa zostanie zawarta na okres wykonania usług badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata
2017 i 2018.
 

 

Data

2016-11-09              Grzegorz Mędza, Członek Zarządu

2016-11-09              Izabela Walczewska-Schneyder, Członek Zarządu

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.