RB 3/2016: Nowa polityka dystrybucji zysków Benefit Systems S.A.


Raport Bieżący nr 3/2016

Data: 10.02.2016

Temat: Nowa polityka dystrybucji zysków Benefit Systems S.A.

Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lutego 2016 roku Zarząd przyjął Politykę Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy („Polityka Dystrybucji Zysków”) na lata 2016-2019, która została następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 lutego 2016 roku, o następującej treści:

Polityka Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019

Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty Rady Nadzorczej, przeprowadzenie w każdym roku obowiązywania Polityki Dystrybucji Zysków skupu akcji własnych o wartości co najmniej 50% zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy, biorąc pod uwagę sytuację finansową i potrzeby inwestycyjne Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej, w tym związane z realizacją umów inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne.

Intencją Zarządu jest przeprowadzenie skupu akcji w formie oferty zakupu akcji złożonej akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem domu maklerskiego. Szczegółowe parametry każdego skupu będą określane w drodze uchwały Zarządu i przedstawiane do publicznej wiadomości w stosownym terminie.
Skupione akcje własne mogą być przeznaczone do umorzenia na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia bądź do dalszej odsprzedaży, wymiany lub też na inny cel określony uchwałą Zarządu.

Niniejsza Polityka Dystrybucji Zysków będzie podlegać okresowej weryfikacji.

Niniejsza Polityka Dystrybucji Zysków obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz stanowi kontynuację Polityki Dywidendy z dnia 25 września 2012 roku.

Data               Imię i Nazwisko                               Stanowisko/Funkcja
2016-02-10    Adam Kędzierski                             Członek Zarządu
2016-02-10    Izabela Walczewska-Schneyder    Członek Zarządu

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.