RB 29/2019: Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami zależnymi


RB 29/2019 
Dnia: 2019-08-20
Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami zależnymi
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne  

Treść Raportu: 

W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 77/2018 z dnia 4 października 2018 r., Zarząd Benefit Systems S.A. (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka Przejmująca”) informuje o uzgodnieniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. planu połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) z następującymi spółkami (jako spółkami przejmowanymi):
a)    Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
b)    Fabryka Formy spółka akcyjna z siedzibą w Dąbrowie;
c)    Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;
d)    Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
(dalej łącznie jako: „Spółki Przejmowane”).
Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów lub akcji w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, połączenie nastąpi, na podstawie art. 515 § 1 KSH, bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a ponadto na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:
(i)    Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, zawierającego jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
(ii)    plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia, 
(iii)    nie będzie sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 311-312(1) KSH.
W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 20 sierpnia 2019 r. r., przy czym z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej nie stanowi, zgodnie z art. 499 § 4 KSH, załącznika do planu połączenia.
 

DataImię i NazwiskoFunkcja
2019-08-20Adam RadzkiCzłonek Zarządu
2019-08-20Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.