Kalendarium wydarzeń

Data

Wydarzenie

Zapisz

Kalendarium wypłaty dywidendy za rok 2012

ICAL

Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

ICAL

Treść podjętych uchwał w dniu 31 maja 2012 roku

ICAL

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na dzień 31 maja 2012 roku

ICAL

Informacja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 31 maja 2012 roku

ICAL

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

ICAL

Informacja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2011 roku

ICAL

Przewidywany Harmonogram Oferty

ICAL