Kalendarium wydarzeń

Data

Wydarzenie

Zapisz

Publikacja raportu za III kwartał 2020 r.

ICAL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 14 września 2020 r.; godz. 11:00

ICAL

Publikacja raportu za I półrocze 2020 r.

ICAL

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 10 czerwca 2020 r.; godz. 11:00

ICAL

Publikacja raportu za I kwartał 2020 r.

ICAL

Publikacja raportu rocznego za 2019 r.

ICAL

Publikacja raportu za III kwartał 2019 r.

ICAL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 4 października 2019 r. godz. 11:00

ICAL

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.

ICAL

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 25 czerwca 2019 r.; godz. 15:00

ICAL