Kalendarium wydarzeń

Data

Wydarzenie

Zapisz

Publikacja raportu rocznego za 2021 r.

ICAL

Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B - 24 marca 2022 r.; godz. 11:00

ICAL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 30 listopada 2021 r.; godz. 11:00

ICAL

Publikacja raportu za III kwartał 2021 r.

ICAL

Publikacja raportu za I półrocze 2021 r.

ICAL

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 29 czerwca 2021 r.; godz. 11:00

ICAL

Publikacja raportu za I kwartał 2021 r.

ICAL

Publikacja raportu rocznego za 2020 r.

ICAL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 3 lutego 2021 r.; godz. 11:00

ICAL

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. - 16 listopada 2020 r.; godz. 11:00

ICAL