Oferta publiczna

Spółka Benefit Systems S.A. zadebiutowała  na parkiecie głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 21 kwietnia 2011 roku.

Informacje o Prospekcie emisyjnym 2011

Aktualizacje Prospektu emisyjnego

Załączniki do Prospektu emisyjnego

Polityka dywidendy

W dniu 10 lutego 2016 roku Zarząd przyjął Politykę Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019, która została następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 lutego 2016 roku, o następującej treści:

Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty Rady Nadzorczej, przeprowadzenie w każdym roku obowiązywania Polityki Dystrybucji Zysków skupu akcji własnych o wartości co najmniej 50% zysku netto Spółki za poprzedni rok obrotowy, biorąc pod uwagę sytuację finansową i potrzeby inwestycyjne Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej, w tym związane z realizacją umów inwestycyjnych, jak również zapotrzebowanie spółek na płynne środki pieniężne. 

Polityka Dystrybucji Zysków obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz stanowi kontynuację Polityki Dywidendy z dnia 25 września 2012 roku. 

 

 

Informacje o Polityce Dywidendy przyjętej w 2012 roku: 

W dniu 25 września 2012 roku Zarząd Spółki Benefit Systems za akceptacją Rady Nadzorczej Spółki przyjął Politykę Dywidendy Spółki na lata 2012-2015. 

W średnioterminowej perspektywie Zarząd będzie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu stosownej aprobaty Rady Nadzorczej, wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 50% zysku netto Spółki. Wypłata dywidendy będzie jednocześnie uzależniona od osiągnięcia minimalnego zysku przez Spółkę oraz spodziewanych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją umów inwestycyjnych jak również potrzeb kapitałowych Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej Benefit Systems. 

Historia dywidendy Benefit Systems

Dywidenda z zysku za rokSkonsolidowany zysk netto (tys. zł)Kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy (tys. zł)Wartość dywidendy na akcję (zł)Data przyznania praw do dywidendyData wypłaty dywidendy
201137 30214 4296,02012-06-202012-08-24
201229 11518 0366,72013-07-182013-09-25
201325 73419 8898,02014-08-292014-09-18
201438 54722 9949,02015-07-242015-08-14
201548 65927 500*   *     *     *
201675 59342 420*   *     *     *
201786 70851 000*   *     *     *

* Skup akcji własnych z premią zgodnie z wyżej opisaną Polityką Dywidendy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.