Kategoria

Wybór daty

RB: 48/2023
Dnia: 2023-09-22
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 22 września 2023 r.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść...

Czytaj więcej

RB: 47/2023
Data: 2023-09-22
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r.
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej...

Czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. odbyło się 22 września 2023 roku o godzinie 11:00

Link do transmisji obrad NWZ, które rozpocznie się o godz. 11:00

Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami...

Czytaj więcej

RB: 46/2023
Data: 2023-09-18
Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w...

Czytaj więcej

RB: 45/2023
Data: 2023-09-08
Rozpoczęcie procesu przeglądu aktywów posiadanych przez Calypso Fitness S.A.
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie...

Czytaj więcej

RB: 44/2023
Data: 2023-09-06
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść...

Czytaj więcej

RB: 43/2023
Data: 2023-09-06
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie...

Czytaj więcej

RB: 42/2023
Dnia: 2023-09-04
Powołanie członkini Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w...

Czytaj więcej

RB: 41/2023
Data: 2023-09-01
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Yesindeed sp. z o.o.
Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie...

Czytaj więcej

RB: 40/2023
Data: 2023-08-24
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 22 września 2023 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie -...

Czytaj więcej