Kategoria

Wybór daty

RB: 12/2023
Data: 2023-05-25
Propozycja podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku
Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w...

Czytaj więcej

RB: 11/2023
Data: 2023-05-23
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa Prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść...

Czytaj więcej

Zapraszamy do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem kwartalnym Grupy Benefit Systems za I kwartał 2023 roku.

Czytaj więcej

RB: 10/2023
Data: 2023-05-16
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie...

Czytaj więcej

RB: 1/2023 (EBI)
Dnia: 2023-04-18
Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Benefit Systems Spółka Akcyjna przekazuje informację o...

Czytaj więcej

RB: 9/2023
Data: 2023-04-13
Nabycie udziałów spółki Saturn Fitness Group sp. z o.o.
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent")...

Czytaj więcej

RB: 8/2023
Data: 2023-04-03
Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do...

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

RB: 7/2023
Data: 2023-03-06
Szacunkowa informacja o liczbie aktywnych kart sportowych
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do...

Czytaj więcej