Utrzymane tempo wzrostu Benefit Systems


Grupa Benefit Systems utrzymała tempo wzrostu przychodów oraz odnotowała poprawę wyników we wszystkich segmentach operacyjnych.

Liczba kart sportowych na koniec września 2015 roku osiągnęła poziom 563 tysięcy, co oznacza wzrost o 74 tysiące w porównaniu do końca września 2014 roku (+15,2% r/r). Przychody w segmencie kart sportowych wzrosły do 372,5 mln zł (+16,8% r/r). Karty sportowe emitowane przez Benefit Systems umożliwiają użytkownikom nielimitowany wstęp do blisko 4 tysięcy obiektów sportowych na terenie całego kraju, w tym basenów, siłowni, klubów fitness, kortów squasha itd.

Po III kwartałach 2015 przychody ze sprzedaży segmentu fitness osiągnęły poziom 26,6 mln zł, co było związane z powiększeniem sieci klubów fitness o 18 obiektów w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku, w tym 7 nowych obiektów w spółkach Fitness Academy i Fabryka Formy. Na koniec III kwartału 2015 spółki segmentu fitness prowadziły 59 klubów fitness na terenie całego kraju.

Segment kafeterie (poprzednio nowe produkty) podwoił w tym okresie sprzedaż do poziomu 21,6 mln zł. Platformy kafeteryjne MyBenefit oraz MultiKafeteria zanotowały prawie 100 mln zł obrotów w omawianym okresie (wzrost z 53,8 mln zł rok wcześniej). Z obu platform w tym czasie skorzystało prawie 168 tys. użytkowników. Spółka w ramach segmentu kafeterie zamierza skupić się na dalszym rozwoju MyBenefit oraz wzmacnianiu jej oferty w strategicznych kategoriach, w tym w szybko rosnącej turystyce.

W segmencie zagranica, Spółka osiągnęła poziom ponad 20 tys. kart na rynku czeskim oraz rozpoczęła pozyskiwanie klientów na rynkach słowackim i bułgarskim.

Łącznie po III kwartałach wzrost sprzedaży wyniósł 25,3% i osiągnął poziom 416,9 mln zł. Oprócz wzrostu liczby kart sportowych, na wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży po III kwartałach wpłynęło także objęcie spółek fitness (Fitness Academy, Fabryka Formy), spółki MyBenefit oraz spółek zagranicznych konsolidacją metodą pełną.

EBITDA Grupy po III kwartałach 2015 roku osiągnęła poziom 52,5 mln zł i zwiększyła się o 27,6% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk brutto wyniósł 46,9 mln zł – w wyniku uwzględnione zostały jednorazowe zdarzenia (4,7 mln zł zysku na wniesieniu do Grupy spółek w segmentach fitness i zagranica). Raportowany zysk netto, z uwzględnieniem wspomnianych zdarzeń jednorazowych, wyniósł 36,7 mln zł (+25,3% r/r).

 

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems
w mln złIII kwartały 2015III kwartały 2014Zmiana
Sprzedaż417,4332,8 +25,4%
Zysk brutto ze sprzedaży101,875,9 +34,1%
Rentowność brutto ze sprzedaży 24,4% 22,8% +1,6p.p.
EBIT41,137,1 +11,0%
Zysk netto* 36,9 29,6 +24,7%

*- przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej