RB 9/2020: Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych; wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Benefit Systems


RB: 9/2020
Dnia: 2020-03-31
Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych; wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Benefit Systems
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", "Emitent", w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 r., informuje, że na koniec 1 kwartału 2020 r. liczba aktywnych kart sportowych wyniosła 1 548,9 tys. szt. w tym 1 177,5 tys. szt. w Polsce oraz 371,4 tys. szt. na rynkach zagranicznych. Na koniec 1 kwartału 2019 r. liczba kart sportowych wynosiła 1 297,3 tys. szt. w tym 1 032,1 tys. szt. w Polsce oraz 265,1 tys. szt. na rynkach zagranicznych.

Wzrost stanu obsługiwanych kart sportowych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł odpowiednio 145,4 tys. szt. w Polsce, oraz 106,3 tys. szt. na rynkach zagranicznych, co stanowi wzrost odpowiednio o 14,1% w Polsce oraz o 40,1% na rynkach zagranicznych względem końca 1 kwartału 2019 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii od 14 marca 2020 r. doszło do czasowego zamknięcia obiektów sportowych i klubów fitness. W związku z powyższym Emitent podejmuje działania polegające na dostarczaniu użytkownikom kart sportowych usług w formule online. W kwietniu Spółka oferuje pracodawcom i ich pracownikom rabaty lub dodatkowe usługi związane z korzystaniem z programu MultiSport. Klienci i użytkownicy mają również możliwość dokonania zawieszenia kart sportowych do dnia ponownego otwarcia obiektów sportowych "Zawieszone Karty". Spółka nie będzie pobierała opłat za Zawieszone Karty od kwietnia. W momencie otwarcia obiektów pobieranie opłat będzie wznowione. Szacowana proporcja Zawieszonych Kart w kwietniu wynosi 70% wszystkich kart w Polsce.

Na rynkach zagranicznych, na których obiekty sportowe również są zamknięte w związku z stanem epidemii wywołanym koronawirusem COVID-19 "Epidemia", oferta spółek należących do grupy kapitałowej Emitenta "Grupa Kapitałowa" aktualnie nie przewiduje usług w formule online. W związku z powyższym Emitent oczekuje znacznego spadku przychodów w segmencie "Zagranica" w 2Q 2020 r. Na moment publikacji niniejszego raportu zarówno w Polsce jak i za granicą, spółki z Grupy Kapitałowej nie notują wypowiedzeń umów z klientami pracodawcami kart sportowych w istotnej skali.

Zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych, w okresie zamknięcia obiektów sportowych, spółki z Grupy Kapitałowej nie pobierają opłat za karnety od klientów B2C sieci fitness.

W związku z powyższym Grupa Kapitałowa oczekuje znaczącego negatywnego wpływu Epidemii na wyniki 2Q 2020 r zarówno po stronie przychodów jak i wyniku operacyjnego. Skala tego wpływu zależeć będzie m.in. od czasu trwania zamknięcia obiektów sportowych oraz skuteczności działań spółek należących do Grupy Kapitałowej w obszarze oszczędności kosztowych.

Na moment publikacji niniejszego raportu, Emitent oczekuje, że w związku z Epidemią istotna część negatywnego wpływu na wyniki 2Q 2020 r. z tytułu utraty przychodów B2C w klubach fitness w Polsce zostanie skompensowana przez oszczędności na kosztach bezpośrednio związanych z działalnością tych obiektów. Ponadto, Emitent rozpoczął optymalizację kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w Grupie Kapitałowej. Dodatkowo Spółka spodziewa się oszczędności w obszarze klubów fitness na rynkach zagranicznych w 2Q 2020, które jednakże będą istotnie mniejsze niż oszczędności na kosztach bezpośrednich klubów fitness w Polsce. Realizacja zakładanych oszczędności zależy m.in. od czynników niezależnych od Grupy Kapitałowej, w tym od ostatecznego kształtu regulacji pomocowych wprowadzanych przez władze w Polsce i pozostałych krajach, w których operuje Grupa Kapitałowa oraz wyniku negocjacji z partnerami biznesowymi.

Niezależnie od wyżej opisanego wpływu Epidemii na wyniki 2Q 2020 r. jej wpływ na skonsolidowane wyniki 1Q 2020 r. według aktualnych estymacji Spółki opartych o założenia dostępne na dzień publikacji niniejszego raportu, nie będzie znaczący pomimo widocznego spadku przychodów za drugą połowę marca. Ostateczne wyniki finansowe za 1Q 2020 r. znane będą po opublikowaniu raportu kwartalnego i mogą różnić się od bieżących szacunków.

Emitent wskazuje, że w związku z niepewnością co do rozwoju Epidemii i jej wpływu na sytuację gospodarczą w Polsce i na rynkach zagranicznych, nie jest w stanie precyzyjnie oszacować wpływu Epidemii na wyniki w drugim półroczu 2020 r.

Zarządzanie płynnością grupy kapitałowej Emitenta w trakcie Epidemii jest traktowane z najwyższym priorytetem. Emitent na bieżąco monitoruje kolekcję należności. Proces ten na dzień publikacji niniejszego raportu u przebiega bez znaczących zakłóceń. Jednocześnie, w przypadkach, w których jest to możliwe i uzasadnione, Emitent podejmuje działania nad wydłużeniem terminów płatności zobowiązań oraz inne działania mające na celu zarządzanie płynnością Spółki.

 

DataImię i NazwiskoFunkcja
2020-03-31Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2020-03-31Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.