RB 89/2018: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Fit Invest sp. z o.o.


RB: 89/2018
Data: 15.11.2018
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Fit Invest sp. z o.o.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 4021 KSH i w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 81/2018 z dnia 18 października 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 82/2018 z dnia 30 października 2018 r., zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) ze spółką Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka Przejmowana”).

Plan połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 18 października 2018 r., został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki - www.benefitsystems.pl oraz został podany do publicznej wiadomości jako załącznik do raportu bieżącego nr 81/2018 z dnia 18 października 2018 r., a ponadto został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 209/2018 (5597) poz. 46962.

Od dnia 30 października 2018 r. na stronie internetowej Spółki (zakładka: www.benefitsystems.pl/o-nas/reorganizacja/) udostępnione zostały określone w art. 505 § 1 KSH dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną. Do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:
(i) zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
(ii) plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia,
w związku z czym takie dokumenty nie będą udostępniane akcjonariuszom Emitenta.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o połączeniu Emitenta i Spółki Przejmowanej planowane jest na dzień 30 listopada 2018 r.

 

DataImię i NazwiskoStanowisko / Funkcja
2018-11-15Izabela Walczewska-SchneyderCzłonek Zarządu
2018-11-15Grzegorz HaftarczykCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.