RB 69/2018: Zawarcie aneksu nr 3 do umowy w sprawie podziału spółki Calypso Fitness S.A. z dnia 19.02.2018 r.


RB 69/2018

Dnia: 2018-08-09

Temat: Zawarcie aneksu nr 3 do umowy w sprawie podziału spółki Calypso Fitness S.A. z dnia 19.02.2018 r.

Podstawa Prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 19.02.2018 r. informującego o zawarciu w dniu 19.02.2018 r. pomiędzy Emitentem, Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fit Invest”), Glastonbury Ventures Limited z siedzibą w Limassol (”GVL”), Fitness Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FIM”) oraz Panem Mikołajem Nawackim umowy („Umowa”), której przedmiotem jest określenie warunków przeprowadzenia wieloetapowej procedury mającej doprowadzić do transformacji Calypso Fitness S.A. z siedzibą w Warszawie („Calypso Fitness”), informuje, iż w dniu 09.08.2018 r. pomiędzy stronami Umowy został podpisany Aneks nr 3 do Umowy.

Zgodnie z treścią Aneksu nr 3 do Umowy zmianie uległ w stosunku do dotychczas przewidzianego na gruncie Umowy skład majątku, który ma zostać wydzielony z Calypso Fitness, a który będzie się składać ze składników majątkowych (aktywów i pasywów) tworzących 13 (słownie: trzynaście) klubów fitness. Wydzielony majątek zostanie przeniesiony na trzy oddzielne podmioty (w dniu wydzielenia zależne bezpośrednio i w 100% od obecnych akcjonariuszy Calypso Fitness, tj. na podmiot zależny od GVL („NewCo1”), podmiot zależny od Fit Invest („NewCo2”) oraz podmiot zależny od FIM („NewCo3”). Ponadto, przed wszczęciem procedury podziału Calypso Fitness, NewCo1 przejmie pozycje kontraktowe (prawa i obowiązki) Calypso Fitness z tytułu 5 (słownie: pięciu) umów najmu lokali, w których w przyszłości będzie prowadzona działalność klubów fitness. W dalszej kolejności Fit Invest nabędzie 100% udziałów w spółkach NewCo1 i NewCo3.

DataImię i NazwiskoStanowisko / Funkcja
2018-08-09Grzegorz HaftarczykCzłonek Zarządu
2018-08-09Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.