RB 6/2011: Zawiadomienie o stanie posiadania


Data sporządzenia: 2011-04-18
Temat: Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie

Treść Raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2011 r. otrzymał od Benefit Invest Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia („Benefit Invest”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami), o zbyciu przez Benefit Invest w wyniku sprzedaży w pierwszej ofercie publicznej Spółki 700 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w dniu 12 kwietnia 2011 r.

W związku z powyższymi transakcjami Benefit Invest łącznie zbył 700 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 31,75 % kapitału zakładowego Spółki, co daje prawo do 31,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Na dzień 11 kwietnia 2011 r. tj. przed dniem transakcji Benefit Invest posiadał 1 293.784 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 58,68 % kapitału zakładowego Spółki, co dawało prawo do 58,68 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 18 kwietnia 2011 r. Benefit Invest posiada 593 784 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 26,93 % kapitału zakładowego Spółki, co daje prawo do 26,93 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Benefit Invest poinformował, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia wyklucza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

2011-04-18

James Van Bergh

Prezes Zarządu

2011-04-18

Ryszard Stysło

Wiceprezes Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.