RB 07/2017: Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji obligacji serii B


RB 07/2017

Data: 2017-02-09

Temat: Zgoda Emitenta na zmianę Warunków Emisji obligacji serii B

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 9 lutego 2017 r. w siedzibie Emitenta odbyło się, zwołane na godzinę 12:00, Zgromadzenie Obligatariuszy wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii B, które podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji serii B („Warunki Emisji”) polegającej na przyjęciu nowego brzmienia zawartej w warunkach emisji definicji Zadłużenia Finansowego oraz w zakresie niezbędnym do przyznania obligatariuszom wynagrodzenia dodatkowego.

Jednocześnie Emitent, działając stosownie do art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), informuje o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji. Oświadczenie Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto, Emitent podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający zmiany wynikające z uchwał podjętych na zgromadzeniach obligatariuszy w dniu 9 lutego 2017 r.

Data
2017-02-09Adam KędzierskiCzłonek Zarządu
2017-02-09Izabela Walczewska-SchneyderCzłonek Zarządu

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Kontynuując wizytę w serwisie wyrażasz zgodę na postanowienia naszej Polityki odnośnie plików cookies. Dowiedz się więcej