RB 52/2022: Polityka dywidendowa Benefit Systems S.A. na lata 2023 - 2025 oraz odstąpienie od stosowania dotychczasowej polityki dywidendowej


RB: 52/2022
Data: 2022-12-15
Polityka dywidendowa Benefit Systems S.A. na lata 2023 - 2025 oraz odstąpienie od stosowania dotychczasowej polityki dywidendowej
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 roku podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania dotychczas obowiązującej "Polityki Dywidendowej na lata 2020-2023", o której przyjęciu Spółka informowała w raporcie nr 44/2019 opublikowanym w dniu 9 grudnia 2019 oraz przyjął w jej miejsce nową politykę dywidendową na lata 2023-2025 o następującej treści:

Polityka Dywidendowa na lata 2023-2025 ("Polityka Dywidendowa").

W każdym roku obowiązywania Polityki Dywidendowej zarząd Spółki będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Spółki za poprzedni rok obrotowy, z wyłączeniem dodatnich lub ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych ujętych w tym okresie. Rekomendacja zarządu, o której mowa powyżej, będzie uwzględniała sytuację finansową i płynnościową, perspektywy rozwoju oraz potrzeby inwestycyjne Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki.

Polityka Dywidendowa będzie podlegać okresowej weryfikacji.

Polityka Dywidendowa obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022 roku. Polityka Dywidendowa została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą Spółki w dniu 15 grudnia 2022 roku.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-12-15Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-12-15Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu