RB 5/2022: Zawiadomienie o stanie posiadania


RB: 5/2022
Data: 2022-01-14
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2022 r. otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh („Zawiadamiający”), działającego w imieniu własnym, Benefit Invest Limited z siedzibą w Dublinie („Benefit Invest”) oraz Fundacji Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie („Fundacja”), (dalej łącznie jako „Porozumienie”) zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983) („Ustawa o ofercie”) o zmianie dotychczas posiadanego przez Porozumienie udziału w liczbie reprezentującej co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Zawiadamiającego na podstawie Ustawy o Ofercie, tj. w zawiadomieniu z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zmniejszenie zaangażowania Porozumienia w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia przez Zawiadamiającego w dniu 13 stycznia 2022 r. 16.504 akcji Spółki na rynku regulowanym GPW („Transakcja”).

Na dzień 12 stycznia 2022 r., tj. przed dokonaniem Transakcji, Porozumienie posiadało 1.034.744 akcji Spółki, reprezentujących 35,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.034.744 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 35,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu Transakcji Porozumienie, posiada 1.018.240 akcji Spółki reprezentujących 34,71% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.018.240 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 34,71% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający oświadczył, iż:
1)    w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest oraz Zawiadamiającego brak jest podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Benefit Systems;
2)    w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest oraz Zawiadamiającego brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także
3)    Fundacja, Benefit Invest oraz Zawiadamiający nie są uprawnieni do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 9) Ustawy o Ofercie, innych niż wskazane powyżej.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-01-14Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-01-14Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.