RB 51/2022: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce


RB: 51/2022
Data: 2022-12-14
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż 14 grudnia 2022 r. Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie ("NN PTE") zawiadomienie z dnia 14 grudnia 2022 r. o zwiększeniu przez fundusze zarządzane przez NN PTE udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Zawiadomienie"), którego pełna treść dostępna jest w załączniku do niniejszego raportu.

Z treści Zawiadomienia wynika, że fundusze zarządzane przez NN PTE posiadają 307 053 akcji Spółki stanowiących 10,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 307 053 głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 10,47% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z Zawiadomieniem, przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki przeprowadzonej w dniu 8 grudnia 2022 r.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-12-14Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-12-14Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu