RB 50/2021: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z postępowaniem antymonopolowym


RB: 50/2021
Data: 2021-12-08
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z postępowaniem antymonopolowym
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent” lub „Benefit Systems”) w związku z postanowieniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKiK”) o wszczęciu postępowania antymonopolowego („Postępowanie”), o którym Spółka pisała w raporcie 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz w nawiązaniu do raportów 92/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., 20/2019 z dnia 7 maja 2019 r., 39/2019 z dnia 1 października 2019 r., 7/2020 z dnia 3 marca 2020 r., 21/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., 51/2020 z 28 grudnia 2020 r., 2/2021 z 4 stycznia 2021 r., 19/2021 z 31 maja 2021 r. oraz 38/2021 z 27 października 2021 informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 roku Emitent otrzymał decyzję Prezesa UOKiK („Decyzja”) wydaną w dniu 7 grudnia 2021 roku („Data Decyzji”) na podstawie art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, która dotyczy dwóch podejrzewanych naruszeń (tj. podejrzenia czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług sportowo-rekreacyjnych), w związku z którymi zostało wszczęte Postępowanie.

W związku z wydaną Decyzją Prezes UOKiK nie nałożył kary pieniężnej na Spółkę. Decyzja ma charakter zobowiązujący a jej wydanie kończy Postępowanie w zakresie dotyczącym dwóch z trzech podejrzeń.
Zgodnie z Decyzją Spółka jest zobowiązana do:

1.  zaoferowania przynajmniej jednemu przedsiębiorcy spoza grupy kapitałowej Emitenta, który w 2018 r. oferował pakiety sportowo-rekreacyjne w kanale B2B („Kontrahent”) oraz, jeśli strony się porozumieją, świadczenia na rzecz dysponentów pakietów wydanych przez Kontrahenta na niedyskryminacyjnych warunkach usług sportowo-rekreacyjnych w 11 klubach fitness zlokalizowanych w miastach powyżej 200.000 mieszkańców oraz posiadających co najmniej 700 m2 powierzchni.

Zobowiązanie ma zostać wykonane przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od Daty Decyzji, przez okres od 12 do 15 miesięcy; gdzie długość trwania będzie zależeć m.in. od tego czy Emitent zdecyduje się wykonać zobowiązanie w klubach posiadanych przed wydaniem decyzji czy w klubach nabytych w ramach transakcji nabycia udziałów/mienia.

2.  udostępniania, w okresie 24 miesięcy od Daty Decyzji na swojej stronie internetowej wszystkich kryteriów, jakie wymagane są dla włączenia klubu fitness do programu MultiSport oraz innych tożsamych programów prowadzonych przez Benefit Systems, w taki sam sposób, jak przed Datą Decyzji.

3.  podejmowania, w okresie 24 miesięcy od Daty Decyzji, w ramach programu MultiSport oraz innych tożsamych programów prowadzonych przez Emitenta, współpracy z klubami fitness, spełniającymi kryteria przyłączenia do programu MultiSport oraz innych tożsamych programów prowadzonych przez Benefit Systems. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy klubów fitness należących do konkurentów Emitenta, oferujących pakiety sportowo-rekreacyjne w kanale B2B.

Szczegółowy opis zobowiązań stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W odniesieniu do trzeciego podejrzenia, którego dotyczyło Postępowanie, a co do którego Prezes UOKiK wydał decyzję, o której Emitent informował w raporcie 2/2021 z 4 stycznia 2021 roku, Spółka złożyła odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie przewidzianym przepisami prawa.  

DataImię i NazwiskoFunkcja
2021-12-08Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2021-12-08Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.