RB 50/2020: Zawiadomienie o stanie posiadania


RB: 50/2020
Data: 2020-12-02
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Benefit Systems") informuje, iż w dniu 2 grudnia 2020 r. otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh ("Zawiadamiający"), działającego w imieniu własnym, Benefit Invest Limited z siedzibą w Dublinie ("Benefit Invest") oraz Fundacji Drzewo i Jutro z siedzibą w Warszawie ("Fundacja"), (dalej łącznie jako "Porozumienie") zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 2 (w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080) ("Ustawa o ofercie") o zmianie dotychczas posiadanego przez Porozumienie udziału w liczbie reprezentującej co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Zawiadamiającego na podstawie Ustawy o Ofercie, tj. w zawiadomieniu z dnia 8 stycznia 2020 r.

Zmniejszenie zaangażowania Porozumienia w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia przez Zawiadamiającego w dniu 1 grudnia 2020 r. 10.000 akcji Spółki na rynku regulowanym GPW po cenie PLN 720 za jedną akcję ("Transakcja").

Na dzień 30 listopada 2020 r., tj. przed dokonaniem Transakcji, Porozumienie posiadało 1.077.244 akcji Spółki, reprezentujących 37,22% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.077.244 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 37,22% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu Transakcji Porozumienie, posiada 1.067.244 akcji Spółki reprezentujących 36,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.067.244 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 36,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający oświadczył, iż:
1) w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest oraz Zawiadamiającego brak jest podmiotów zależnych w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Benefit Systems;
2) w odniesieniu do Fundacji, Benefit Invest oraz Zawiadamiającego brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także
3) Fundacja, Benefit Invest oraz Zawiadamiający nie są uprawnieni do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 9) Ustawy o Ofercie, innych niż wskazane powyżej.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2020-12-02Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2020-12-02Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.