RB 48/2020: Zawiadomienie o stanie posiadania


RB: 48/2020
Data: 2020-12-01
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w oparciu o art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa o Ofercie”), w dniu 30 listopada 2020 r. otrzymał od Pani Agnieszki Van Bergh („Zawiadamiająca”) zawiadomienie.
Zawiadamiająca poinformowała Spółkę o jednoczesnym pośrednim zbyciu oraz nabyciu akcji Spółki w liczbie reprezentującej ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pośrednie jednoczesne zbycie oraz nabycie przez Zawiadamiającą akcji Spółki nastąpiło w związku z uzyskaniem w dniu 27 listopada 2020 r., przez spółkę Benefit Invest 2 Corporation z głównym miejscem prowadzenia działalności w Halifax, Nowa Szkocja, Kanada („Benefit Invest 2”), jednoosobowej spółki zależnej Zawiadamiającej, statusu podmiotu dominującego (o którym mowa w art. 4 pkt 14) Ustawy o Ofercie) w spółce Benefit Invest Limited z siedzibą w Dublinie („Benefit Invest”), uprawnionej do 10,38% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku nabycia przez Benefit Invest 2 od Zawiadamiającej 120 udziałów w spółce Benefit Invest („Transakcja”).
Zawiadamiająca poinformowała, że przeprowadzenie Transakcji nie spowodowało zmiany liczby akcji, ani głosów w Spółce, posiadanych pośrednio przez Zawiadamiającą.

Bezpośrednio przed Transakcją Zawiadamiająca posiadała oraz po przeprowadzeniu Transakcji Zawiadamiająca nadal posiada, pośrednio, 540.049 akcji w Spółce, reprezentujących 18,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 540.049 głosów w Spółce, stanowiących 18,66% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

1.    przed Transakcją:

a.    Benefit Invest posiadała 300.421 akcji w Spółce, reprezentujących 10,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 300.421 głosów w Spółce, stanowiących 10,38% ogólnej liczby głosów w Spółce;

b.    Fundacja Drzewo i Jutro posiadała 239.628 akcji w Spółce, reprezentujących 8,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 239.628 głosów w Spółce, stanowiących 8,28% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2.    po Transakcji:

a.    Benefit Invest 2 posiada pośrednio, poprzez spółkę Benefit Invest, 300.421 akcji w Spółce, reprezentujących 10,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 300.421 głosów w Spółce, stanowiących 10,38% ogólnej liczby głosów w Spółce;

b.    Fundacja Drzewo i Jutro posiada 239.628 akcji w Spółce, reprezentujących 8,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 239.628 głosów w Spółce, stanowiących 8,28% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dodatkowo Zawiadamiająca poinformowała, że:

1.    brak jest podmiotów zależnych wobec Zawiadamiającej (w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie), innych niż Benefit Invest oraz Fundacja Drzewo i Jutro, które posiadałyby akcje Spółki;

2.    w odniesieniu do Zawiadamiającej brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także;

3.    nie jest uprawniona do głosów z akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 9) Ustawy o Ofercie, innych niż te wskazane powyżej.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2020-12-01Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2020-12-01Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.