RB 46/2023: Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki


RB: 46/2023
Data: 2023-09-18
Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 42/2023 z 4 września 2023 roku, w którym informował o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 1 września 2023 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/10.08.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku przekazuje tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 września 2023 roku.
W wyniku Postanowienia:
zmieniona została treść §20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”
Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2023-09-18Marcin FojudzkiCzłonek Zarządu
2023-09-18Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu