RB 45/2021: Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego


RB: 45/2021
Dnia: 2021-11-15
Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportów nr: 31/2021 z 1 października 2021 roku, 40/2021 z 3 listopada 2021 roku i 43/2021 z 12 listopada 2021 roku informuje, że w związku z zapisaniem w dniu 10 listopada 2021 roku na rachunkach papierów wartościowych 31 osób uprawnionych ("Osoby Uprawnione") 39.255 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje") zgodnie z art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych doszło do wydania Akcji.

Akcje zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z realizacją przez Osoby Uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii G, H oraz I przyznanych m.in. tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020.

W związku z powyższym po wydaniu Akcji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.933.542 zł słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote i dzieli się na 2.933.542 zł słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwie akcje o wartości nominalnej 1,00 zł słownie: jeden złoty każda, w tym:
• 2.204.842 akcji na okaziciela, zwykłych serii A;
• 200.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii B;
• 150.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii C;
• 120.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D;
• 74.700 akcji na okaziciela, zwykłych serii E;
• 184.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii F.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2.933.542 głosów.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu Akcji wynosi obecnie 150.300 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych).

DataImię i NazwiskoFunkcja
2021-11-15Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2020-11-15Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.