RB 40/2022: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Fit Fabric sp. z o.o.


RB: 40/2022
Data: 2022-09-15
Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Fit Fabric sp. z o.o.
Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "KSH") w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 4021 KSH i w nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 37/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku oraz w raporcie bieżącym nr 38/2022 z dnia 2 września 2022 roku, zawiadamia po raz drugi o zamiarze połączenia Emitenta (jako "Spółki Przejmującej") ze spółką Fit Fabric sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana").

Plan połączenia, uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 11 sierpnia 2022 roku, został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki - https://www.benefitsystems.pl/o-nas/polaczenie-spolek/ oraz został podany do publicznej wiadomości jako załącznik do raportu nr 37/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, a ponadto został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Przejmowanej - https://fitfabric.pl/aktualnosci/wazny-komunikat-14.

Od dnia 30 sierpnia 2022 roku na stronie internetowej Spółki (zakładka: https://www.benefitsystems.pl/o-nas/polaczenie-spolek/) udostępnione zostały określone w art. 505 § 1 KSH dokumenty dotyczące połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną. Do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, akcjonariusze Spółki mają nieprzerwanie zapewniony dostęp do tych dokumentów w wersji elektronicznej i możliwość ich druku.

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:
(i) zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
(ii) plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia, w związku z czym takie dokumenty nie będą udostępniane akcjonariuszom Emitenta.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o połączeniu Emitenta i Spółki Przejmowanej planowane jest na dzień 30 września 2022 roku.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-09-15Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-09-15Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.