RB 34/2019: Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.


RB 34/2019
Dnia: 2019-09-11
Ogłoszenie oferty zakupu akcji przez Benefit Systems S.A.
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść Raportu: 

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza ofertę zakupu akcji Spółki („Oferta”), zgodnie z którą:

•    przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 63.242 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwie) akcje Spółki;
•    oferowana cena zakupu jednej akcji Spółki wynosi 900,00 zł (dziewięćset 00/100 złotych);
•    Spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach Oferty maksymalnie do 57.000.000,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów 00/100 złotych);
•    przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 16 września 2019 roku, a zakończy w dniu 20 września 2019 roku (godz. 16:00 czasu warszawskiego);
•    rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi w dniu 27 września 2019 roku; 
•    podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Oferta przeprowadzana jest zgodnie z zasadami programu nabywania akcji własnych określonych w uchwale nr 23/25.06.2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku oraz w uchwale Zarządu Spółki z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zasad nabywania w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych. Oferta przeprowadzona jest w związku z obowiązującą w Spółce Polityką Dystrybucji Zysków do Akcjonariuszy na lata 2016-2019 (ogłoszoną raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku).

Pełna treść Oferty znajduje się w załączniku do raportu. 

Zastrzeżenie prawne: Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.). W szczególności, do niniejszej Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy, ani przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748 ze zm.). Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.). Oferta nie stanowi oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych. Osoba odpowiadająca na Ofertę ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. 
 

DataImię i NazwiskoFunkcja
2019-09-11Adam RadzkiCzłonek Zarządu
2019-09-11Wojciech SzwarcCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.