RB 31/2022: Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki


RB: 31/2022
Dnia: 2022-08-12
Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 22 lipca 2022 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21/29.06.2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku. O podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 21/2022 w dniu 29 czerwca 2022 roku.
W wyniku Postanowienia:
1)    w §4 statutu Spółki dodany został ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. Celem Spółki jest dążenie do osiągnięcia długofalowego sukcesu gospodarczego Spółki poprzez prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który wywiera istotny pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, rozumiane jako całość.”
2)    w §5 ust. 1 statutu Spółki dodana została dodatkowa działalność Spółki w następującym brzmieniu:
„72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne”
3)    w §19 statutu Spółki dodane zostały ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6 w następującym brzmieniu:
4. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki w sposób, który uwzględnia cel Spółki i bierze pod uwagę między innymi następujące kwestie:
(a) prawdopodobne konsekwencje jakiejkolwiek decyzji zarządu dla Spółki oraz jej akcjonariuszy, również w perspektywie długoterminowej,
(b) interesy pracowników oraz współpracowników Spółki, w tym dostawców,
(c) konieczność dbania o relacje biznesowe Spółki między innymi z dostawcami oraz klientami,
(d) wpływ działalności Spółki na społeczeństwo, w tym w szczególności na lokalne społeczności,
(e) wpływ działalności Spółki na środowisko,
(f) wpływ działalności Spółki na pozostałych interesariuszy Spółki, których nie wskazuje wprost ten ustęp,
(g) budowanie i utrzymanie przez Spółkę reputacji podmiotu, który przestrzega wysokich standardów postępowania w biznesie;
łącznie zwane dalej jako „Interesy Interesariuszy”, a każdy z osobna jako „Interes Interesariuszy”.

5.Podczas wykonywania obowiązku określonego w ust. 4 Członek Zarządu nie jest zobowiązany do przypisywania większej lub mniejszej wagi któremukolwiek z Interesów Interesariuszy lub ich grupy w stosunku do innych Interesów Interesariuszy lub ich grup.
6. Dążenie przez Członka Zarządu do realizacji celu Spółki oraz wykonywanie zobowiązania określonego w ust. 4  jest działaniem w interesie Spółki.”
Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2022-08-12Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2022-08-12Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.