RB 29/2021: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce


RB: 29/2021
Dnia: 2021-07-13
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż 13 lipca 2021 r. Spółka otrzymała od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie ("Aviva PTE"), zawiadomienie o przekroczeniu przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander ("Aviva OFE") progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Zawiadomienie") w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartej w dniu 8 lipca 2021 r. ("Transakcja").

Z treści Zawiadomienia wynika, że przed rozliczeniem Transakcji, na dzień 9 lipca Aviva OFE posiadał 142.831 akcji Spółki stanowiących 4,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 142.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 4,93% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zawarciu i rozliczeniu Transakcji, na dzień 12 lipca 2021 Aviva OFE posiadał 156.789 akcji Spółki stanowiących 5,42% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 156.789 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 5,42% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie w Zawiadomieniu Aviva OFE poinformował, że:
- nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
- nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"),
- nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2021-07-13Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2021-07-13Emilia RogalewiczCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.