RB 17/2021: Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki


RB: 17/2021
Data: 2021-05-19
Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie („Sąd Rejonowy”) w dniu 7 maja 2021 roku postanowienia o rejestracji zmian statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/03.02.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku. O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 8/2021 w dniu 3 lutego 2021 roku.

W wyniku Postanowienia §6 ust. 3-5 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.555,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na:
1)    64.555 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;
2)    125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest:
1)    przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J wyemitowanych przez Spółkę.
2)    przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę.

5. Prawo objęcia akcji:
1)    serii E może być wykonane do dnia 30 września 2021 roku. 2) serii G może być wykonane przez posiadaczy:
a)    warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku;
b)    warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku;
c)    warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku;
d)    warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku;
e)    warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku;
f)    warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.”

Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Spółka informuje, że Sąd Rejonowy wydał postanowienie oddalające wniosek Spółki o rejestrację zmian statutu wynikających z uchwał nr 22/10.06.2020 oraz 23/10.06.2020 podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2020 roku, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2020 w dniu 10 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym zarząd Spółki planuje ponownie zgłosić propozycję dokonania zmian statutu na najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2021-05-19Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2021-05-19Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.