RB 16/2021: Zawiadomienie o stanie posiadania


RB: 16/2021
Data: 2021-04-29
Zawiadomienie o stanie posiadania
Podstawa Prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy o Ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Benefit Systems") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2021 r. otrzymał od Pana Jamesa Van Bergh ("Zawiadamiający") zawiadomienie w oparciu o art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) ("Ustawa o Ofercie") o zmniejszeniu zaangażowania Zawiadamiającego o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce w odniesieniu do stanu wskazanego w ostatnim zawiadomieniu przekazanym przez Zawiadamiającego na podstawie Ustawy o Ofercie, tj. w zawiadomieniu z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zmniejszenie zaangażowania Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zbycia w dniu 28 kwietnia 2021 r. 12.500 (słownie: dwunastu tysięcy pięciuset) akcji Spółki na rynku regulowanym GPW po cenie PLN 817 za akcję ("Transakcja").

Na dzień 27 kwietnia 2021 r., tj. przed dokonaniem Transakcji, Zawiadamiający posiadał 517.195 akcji Benefit Systems, reprezentujących 17,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 517.195 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 17,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu Transakcji Zawiadamiający posiada 504.695 akcji Spółki reprezentujących 17,44% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 504.695 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 17,44% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Zawiadamiający oświadczył, iż:
1) brak jest podmiotów zależnych wobec Zawiadamiającego w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie, które posiadałyby akcje Benefit Systems;
2) brak jest w odniesieniu do Zawiadamiającego osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także
3) Zawiadamiający nie jest uprawniony do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 9) Ustawy o Ofercie, innych niż wskazane powyżej.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2021-04-29Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2021-04-29Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.