RB 12/2021: Zdarzenia o charakterze jednorazowym mające wpływ na wyniki finansowe za 4 kwartał 2020 r.


RB: 12/2021
Data: 2021-03-18
Zdarzenia o charakterze jednorazowym mające wpływ na wyniki finansowe za 4 kwartał 2020 r.
Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") informuje o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na wyniki brutto przed opodatkowaniem 4 kwartału 2020 r.:

- odpis aktualizujący wartość wynikającą z pożyczek udzielonych Calypso Fitness S.A. ("Calypso Fitness") oraz spółkom z grupy kapitałowej Calypso Fitness w wysokości 33,3mln zł (ujęty w kosztach finansowych) oraz odpis aktualizujący wartość wynikającą z należności z tytułu dzierżaw udzielonych Calypso Fitness oraz spółkom z grupy kapitałowej Calypso Fitness w wysokości 12,1mln zł (ujęty w pozostałych kosztach operacyjnych). Wyżej wymienione odpisy aktualizujące są związane z oczekiwanym negatywnym wpływem pandemii COVID-19 oraz związanych z nią ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych na bieżącą sytuację finansową grupy kapitałowej Calypso Fitness oraz na długość okresu powrotu do poziomów jej działalności sprzed dnia wybuchu pandemii i wprowadzenia ograniczeń.

- zawiązanie rezerwy w wysokości 10,8mln zł związanej z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o której Emitent informował w raporcie 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. (ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych).

- korekta wyceny zobowiązań leasingowych (czynszów w wynajmowanych obiektach) w kwocie 15,9mln zł (ujęta jako zmniejszenie kosztów operacyjnych przede wszystkim przez obniżenie kosztu własnego sprzedaży). Korekta jest związana z częścią wynegocjowanych i zrealizowanych w 2020 r. oszczędności na kosztach najmu i została ujęta zgodnie z uproszczeniem wprowadzonym zmianą do standardu MSSF 16 w związku z COVID-19.

- zmiana stanu rezerwy na rozliczenia z tyt. zafakturowanych przychodów skutkująca pozytywnym wpływem na wyniki 4 kwartału 2020 w wysokości 5,4mln zł (powiększenie przychodów) oraz negatywnym wpływem na wyniki 2020 r. w wysokości 11,0mln zł (pomniejszenie przychodów).

Dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczny wpływ ww. zdarzeń na wyniki 2020 r. oraz 4 kwartału 2020 r. zostanie zaprezentowany w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki, które zostanie opublikowane 24 marca 2021 r.

DataImię i NazwiskoFunkcja
2021-03-18Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2021-03-18Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.