RB 10/2020: Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki


RB: 10/2020
Dnia: 2020-04-01
Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportów nr: 6/2020 z 20 lutego 2020 roku i 8/2020 z 30 marca 2020 roku informuje, że w dniu 1 kwietnia 2020 roku doszło do zapisania na rachunku papierów wartościowych osoby uprawnionej ("Osoba Uprawniona") 300 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje"). Akcje zostały wyemitowane przez Spółkę w związku z realizacją przez Osobę Uprawnioną praw z warrantów subskrypcyjnych serii H przyznanych m.in. tej osobie w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2017-2020.

Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym po wydaniu Akcji, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 2.859.142 zł słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote i dzieli się na 2.859.142 słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa akcji o wartości nominalnej 1,00 zł słownie: jeden złoty każda, w tym:

• 2.204.842 akcji na okaziciela, zwykłych serii A;
• 200.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii B;
• 150.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii C;
• 120.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D;
• 300 akcji na okaziciela, zwykłych serii E;
• 184.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii F.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 2.859.142 głosów.

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu Akcji wynosi obecnie 99 700 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych).

 

DataImię i NazwiskoFunkcja
2020-04-01Bartosz JózefiakCzłonek Zarządu
2020-04-01Adam RadzkiCzłonek Zarządu

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.