Ponad pół miliona kart sportowych oraz najwyższa dynamika wzrostu zysku od trzech lat – Benefit Systems prezentuje wyniki za 2014 rok


  • 527 tys. kart sportowych na koniec 2014 roku, +16,3% r/r, tj. +74 tys. r/r
  • zysk netto za 2014 +49,8% r/r, EBIT +50,6% r/r
  • wzmocnienie pozycji w segmencie fitness
     

W IV kwartale 2014 roku Grupa Benefit Systems utrzymała dynamikę wzrostu sprzedaży notowaną w poprzednich kwartałach i uzyskała 119,5 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 16,0% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. W całym 2014 roku sprzedaż Benefit Systems wyniosła 452,3 mln zł i wzrosła o 18% w porównaniu do roku 2013. Grupa utrzymuje zadawalający poziom rentowności – zysk brutto ze sprzedaży w 2014 roku wyniósł 106,9 mln zł (+26,7% r/r), a rentowność brutto ze sprzedaży urosła do poziomu 23,6% (+1,6 p.p. r/r/).

W 2014 roku zysk EBIT Grupy Benefit Systems wyniósł 49,8 mln zł i był wyższy o 50,6% r/r, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 38,6 mln zł (+47,3% r/r). Koszty sprzedaży w relacji do przychodów w 2014 roku wyniosły 5,4% (poprawa o 0,5 p.p. rok do roku), a koszty ogólnoadministracyjne wyniosły 7,2% (poprawa o 0,6 p.p. rok do roku).

– W 2014 roku uzyskaliśmy najwyższą od trzech lat dynamikę wzrostu zysków, dzięki poprawiającej się rentowności oraz wysokiej dynamice sprzedaży. Czwarty kwartał okazał się bardzo dobry dla naszej Grupy - przekroczyliśmy symboliczną liczbę pół miliona użytkowników kart sportowych. Segment kart sportowych dobrze się rozwija, co ma pozytywne przełożenie na nasze wyniki. Będziemy kontynuowali działania związane z budowaniem przewagi konkurencyjnej Benefit Systems na rynku kart sportowych, w tym dalsze inwestycje w kluby – mówi Adam Kędzierski, członek Zarządu Benefit Systems SA.

Liczba abonamentowych użytkowników kart sportowych na koniec 2014 roku wyniosła 527 tys. szt. – w porównaniu z końcem 2013 roku ich liczba zwiększyła się o 16,3% (+74 tys. sztuk). Roczna wielkość wzrostu sprzedaży w 2014 roku była wyższa niż notowana w ubiegłych latach (2014/2013 +74 tys. 2013/2012 +60 tys., 2012/2011 +70 tys.).

Grupa kontynuuje strategię inwestycji i konsolidacji w branży fitness. W 2014 roku liczba klubów inwestycyjnych wzrosła do 47 (o łącznej powierzchni 63 tys. m2). Na lata 2015-2016 planowane jest utrzymanie dynamiki rozwoju sieci klubów oraz przekroczenie liczby 70 klubów w 2016. W ramach realizowanej strategii Benefit Systems S.A. dokonał przeniesienia akcji i udziałów w podmiotach prowadzących kluby fitness do spółki zależnej Fit Invest sp. z o.o., w której Benefit Systems S.A. posiada 100% udziałów.

W 2014 roku w segmencie nowych produktów bardzo dobre wyniki odnotowały platformy kafeteryjne, które zwiększyły liczbę użytkowników o 67 tysięcy oraz odnotowały wartość obrotów na poziomie 79,2 mln zł (wzrost o 67,8% w porównaniu z 2013). W 2014 roku rozpoczęły się istotne zmiany w Programie MultiBenefit, w efekcie których zwiększyła się liczba użytkowników, a obroty w IV kwartale wzrosły 4-krotnie w stosunku do kwartałów poprzednich. Zarząd Spółki zapowiada kontynuację prac rozwojowych nad Programem MultiBenefit.

Od 2011 roku Benefit Systems obecny jest również w Czechach, gdzie prowadzi sprzedaż kart sportowych. W 2014 roku czeska spółka osiągnęła próg rentowności, a na rynku dostępnych było 16 tys. kart sportowych. Obecnie Grupa przygotowuje się do wejścia na kolejne rynki w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
 

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems

w mln zł

2014

2013

zmiana

4 kw.

 2014

4 kw.

 2013

Zmiana

Sprzedaż

452,3

383,4

+18,0%

119,5

103,0

+16,0%

Zysk brutto ze sprzedaży

106,9

84,6

+26,7%

31,1

24,7

+25,9%

Marża brutto ze sprzedaży

23,6%

22,0%

+1,6 p.p.

26,0%

24,0%

+2,0 p.p.

EBIT

49,8

33,1

+50,6%

12,7

5,7

+122,8%

zysk netto***

38,6

26,2

+47,3%

9,0

4,5

+100%

 

***zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Więcej informacji:

Rafał Janik – Relacje Inwestorskie Benefit Systems S.A.| tel. 22 24 24 090 | email: r.janik@benefitsystems.pl

O firmie:

Benefit Systems stoi na czele Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą podmioty działające na rynku pozapłacowych świadczeń pracowniczych oraz rynku fitness. Grupa Benefit Systems, zgodnie ze swoją misją, wspiera ludzi i organizacje w rozwoju, osiąganiu równowagi oraz budowaniu zaangażowania. Wykorzystując trend wzrostowy rynku przemysłu czasu wolnego, tworzy i rozwija portfel innowacyjnych oraz kompleksowych rozwiązań pozwalających na skuteczne i elastyczne motywowanie pracowników, a także wspieranie ich w osiąganiu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W ofercie Grupy można znaleźć produkty z zakresu sportu i rekreacji (MultiSport, FitProfit), kultury i rozrywki (MultiBilet, MultiTeatr), żywienia (BenefitLunch), turystyki (MultiWypoczynek), szytych na miarę programów kafeteryjnych (MultiKafeteria, MyBenefit), jak również program motywacyjny MultiBenefit. Od kwietnia 2011 roku akcje Benefit Systems są notowane na parkiecie głównym warszawskiej GPW. Do grupy klientów Benefit Systems należy obecnie ponad 7 000 firm i instytucji zatrudniających ponad 2 mln pracowników, natomiast z samych produktów sportowych korzysta już ponad 500 tysięcy użytkowników, do dyspozycji których jest niemal 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w blisko 650 miastach Polski

*) Nowe produkty – inne niż karty sportowe narzędzia motywacji pozapłacowej w ofercie Grupy

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.